Zmiana studium, potrzeb i oczekiwań co do rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego na terenie gminy Narol.
118 responses
Loading...
Loading responses...
1. Jaki jest Pana/Pani związek z obszarem objętym planowaną zmianą studium? Proszę zaznaczyć tyle odpowiedzi, ile to konieczne:
No responses yet for this question.
2
2. W jakim kierunku gmina Narol powinna się rozwijać w najbliższej przyszłości? Proszę o wskazanie maksymalnie 2 odpowiedzi.
No responses yet for this question.
Sekcja bez tytułu
3. Jakich terenów najbardziej brakuje w gminie Narol? (proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi):
No responses yet for this question.
4
4. Co Pan/Pani uważa na temat propozycji zagospodarowania terenów rolnych na cele mieszkalno-usługowe w zmianie Studium 1/2016?
No responses yet for this question.
4.1.a
Pod jaki inny sposób zagospodarowania, oprócz funkcji mieszkalno-usługowej, należałoby przeznaczyć tereny rolne w zmianie Studium 1/2016?
No responses yet for this question.
4.1.b
Pod jaki inny sposób zagospodarowania, oprócz funkcji mieszkalno-usługowej, należałoby przeznaczyć tereny rolne w zmianie Studium 1/2016?
No responses yet for this question.
5
5. Czy Pana/Pani zdaniem wprowadzenie do układu komunikacyjnego obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 jest konieczne?
No responses yet for this question.
5.1.a
(jeśli tak) Dlaczego? – prosimy o krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
No responses yet for this question.
5.1.b
(jeśli nie) Dlaczego? – prosimy o krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
No responses yet for this question.
6
6. Czy uważa Pan/Pani za potrzebne organizowanie wydarzeń dotyczących planowania przestrzennego z udziałem mieszkańców (wydarzenia informacyjne i konsultacyjne np. spotkania informacyjne, warsztaty problemowe, szkolenia itp. )?
No responses yet for this question.
6.1
6.1 Jakiego typu wydarzenia konsultacyjne/informacyjne uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne i chciał(a)by w nich wziąć udział w przyszłości?
No responses yet for this question.
Metryczka
Płeć
No responses yet for this question.
Przedział wiekowy:
No responses yet for this question.
Wykształcenie
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.