Tussentijdse tevredenheidsenquête

De Vlaamse Schermbond evalueert regelmatig haar beleid om gericht te kunnen inspelen op de noden in de clubs en bij de schermers. Ben je geïnteresseerd in het beleidsplan en/of de verwerking van voorgaande enquêtes, dan vindt u hier alles over op onze website (http://www.vlaamseschermbond.be/?q=node/1955)

Bij onderstaande vragen polsen we naar jouw tevredenheid. Hoe tevreden ben je over volgende zaken? Gelieve aan te duiden wat het meest passende antwoord is. De scores interpreteer je als volgt:

1 Heel ontevreden
2 Eerder ontevreden
3 Eerder tevreden
4 Heel tevreden
nvt Niet van toepassing (of geen idee)

Er is na elke vraag een vak voorzien om opmerkingen te geven. Hoe meer informatie we krijgen over het waarom van je (on)-tevredenheid, hoe beter we kunnen inspelen op de situatie.
Deze enquête is anoniem. Indien je een opmerking geeft die betrekking heeft op een bepaald wapen maar niet van toepassing is op de andere wapens, gelieve dan in de opmerking te vermelden over welk wapen het gaat.

  Via de nieuwsbrief
  Via de Facebook-pagina
  Via mailings
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Gebruiksvriendelijk
  Overzichtelijk
  Up-to-date
  Ik vind de informatie die ik zoek
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Cursus Aspirant-Initiator
  Initiatorcursus
  Cursus Trainer B
  Trainersbijscholingen
  Dag van de schermtrainer
  Het youtube-kanaal met beeldmateriaal omtrent fysieke begeleiding van schermers
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Scheidsrechteropleiding
  Opvolging scheidsrechters (kandidaten in opleiding of erkende scheidsrechters die gaan voor een internationale carrière)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Raad van Bestuur
  Technische Commissie
  Topsportcommissie
  Scheidsrechtercommissie
  Commissie Promotie en Sponsoring
  Please enter one response per row
  This is a required question
  De topsportwerking
  Fysieke Begeleiding van elite topsporters en beloftevolle jongeren
  Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question