Penerimaan Awam berhubung Peranan dan Tanggungjawab Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) sebagai Suatu Badan Kawal Selia Perkhidmatan Bekalan Air dan Perkhidmatan Pembetungan di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Tuan/Puan,

Salam Sejahtera

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pengguna berhubung keberkesanan SPAN dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya seperti yang diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 [Akta 654], Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] dan perundangan subsidiari.

Tuan/Puan diminta untuk menilai dan menjawab pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur.

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung soal selidik ini boleh diajukan kepada Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna melalui e-mel span@span.gov.my atau talian 03-8317 9333.

Sekian, terima kasih.

MAKLUMAT RESPONDEN
Jantina *
Bangsa *
Umur *
Kawasan Tempat Tinggal *
Pekerjaan *
Pernahkah anda mendengar tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service