Parafie wobec epidemii
Formularz służy do zebrania informacji na temat ewentualnych działań, jakie podejmują konkretne parafie w związku z epidemią i jej konsekwencjami. Formularz może być aktualizowany przez każdą z parafii w ślad za zmieniającą się sytuacją.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwa Parafii *
Adres *
a. Czy w związku epidemią parafia obserwuje na swoim terenie istotny wzrost osób potrzebujących pomocy?
Clear selection
b. Czy w obecnej sytuacji parafia angażuje się w jakiekolwiek działania społeczne i pomocowe związane z epidemią i jej konsekwencjami?
Clear selection
Jeśli tak, to jaka jest ich skala i na czym one polegają (pomoc rzeczowa, np. paczki z żywnością, pomoc w zakupach albo wyprowadzeniu psa, pomoc psychologiczna, duszpasterska itp?)
c. Jaka jest orientacyjna liczba osób objętych pomocą ze strony parafii? *
d. Czy wśród prowadzonych przez parafię działań są takie, które można uznać za szczególnie skuteczne i warto, żeby o nich dowiedziały się inne parafie? Jeśli tak, to jakie?
e. Pomoc dla pomagających. Czy jest coś, co byłoby pomocne w aktualnych lub planowanych działaniach parafii na rzecz potrzebujących w związku z epidemią? (np. wymiana informacji z innymi parafiami, sprawdzone procedury np. umowa wolontariacka, pomysły na konkretne działania (np. zbieranie i dystrybucja żywności), wolontariusze, sprzęt, leki lub żywność etc.)?
f. Kontakt do osoby, która koordynuje działania pomocowe na terenie parafii (jeśli taką osobę wyznaczono). Imię nazwisko, telefon, mail.
g. Ewentualne inne uwagi, które dotyczą sytuacji parafii w czasie epidemii.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Klub Inteligencji Katolickiej. Report Abuse