Borang Soal Selidik
Borang Soal Selidik ini adalah untuk mengumpul pendapat dan pandangan penduduk Miri berkaitan dengan Bandaraya Miri sebagai "The Most Liveable Resort City".

Kerjasama daripada semua yang mengisi dan melengkapkan borang soal selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Bahagian I : KOMEN PENDUDUK
Petunjuk : (1 - Sangat Tidak Setuju) (2 - Tidak Setuju) (3 - Neutral) ( 4 - Setuju) (5 - Sangat Setuju)

Email address *
1. EKONOMI BANDAR
1.1 Adakah anda berpuas hati dengan prasarana (pasar/tamu/pusat membeli belah dan lain-lain) di sekitar Bandaraya Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
1.2 Adakah semua prasarana (pasar/tamu/pusat membeli belah dan lain-lain) ini mencukupi bagi penduduk Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
1.3 Adakah prasarana tersebut dalam keadaan yang baik dan diselenggara selalu?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. KEMUDAHAN MASYARAKAT, UTILITI DAN SOSIAL
2.1 Adakah anda berpuas hati dengan kemudahan-kemudahan awam yang disediakan seperti (tandas awam / kemudahan sukan / stesen bas /padang permainan / terminal bas dan lain-lain kemudahan?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2.2 Adakah kemudahan-kemudahan awam tersebut diselenggara dengan baik?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2.3 Adakah kemudahan-kemudahan awam yang disediakan mencukupi?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. REKABENTUK, IMEJ DAN LANDSKAP BANDAR
3.1 Adakah rekabentuk, imej dan landskap di kawasan anda menarik?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3.2 Adakah anda berpuas hati dengan rekabentuk, imej dan landskap yang telah disediakan / sedia ada?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
4.1 Adakah tempat menunggu bas (pondok bas / terminal bas) dan teksi yang disediakan mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik dan sempurna?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4.2 Adakah kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang disediakan mencukupi bagi penduduk Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4.3 Adakah kemudahan pengangkutan Bandaraya Miri "Mesra Pengguna"?
Sangat Tidak Setuju
Sangat setuju
5. PERDAGANGAN / PERKHIDMATAN
5.1 Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan kerajaan yang disediakan di Bandaraya Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5.2 Adakah anda berpuas hati dengan perdagangan yang dijalankan oleh para pedagang di sekitar Bandaraya Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. KESIHATAN PERSEKITARAN
6.1 Adakah anda berpuas hati dengan tahap kesihatan persekitaran kediaman yang berdekatan dengan tempat perindustrian dan perkilangan?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6.2 Adakah anda merasakan aktiviti-aktiviti "Sayangi Alam Sekitar" yang dijalankan di sekitar Bandaraya Miri mencukupi?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6.3 Adakah anda mengambil berat terhadap keadaan persekitaran Bandaraya Miri dan bersama-sama menjaganya?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. PELANCONGAN DAN BUDAYA
7.1 Adakah anda berpuas hati dengan aktiviti dan promosi pelancongan Bandaraya Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7.2 Adakah peluang kepada penduduk tempatan / sekitar untuk mengetengahkan produk tempatan (kraftangan / makanan dan lain-lain) mencukupi?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8. PERUMAHAN
8.1 Adakah projek perumahan yang dilaksanakan atau dirancang di Bandaraya Miri mencukupi bagi penduduk tempatan?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8.2 Adakah anda berpuas hati dengan tahap kemajuan projek kediaman di Bandaraya Miri?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9. KESELAMATAN DAN KAWALAN
9.1 Adakah anda berpuas hati dengan tahap keselamatan penduduk Miri pada masa sekarang?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9.2 Adakah anda berpuas hati dengan tahap kawalan keselamatan infrastruktur / kemudahan awam yang telah disediakan?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
BAHAGIAN II : (Cadangan Penambahbaikan)
Saya merasakan bahawa terdapat keperluan untuk membuat penambahbaikan bagi Bandaraya Miri daripada sudut-sudut berikut:-
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.