Test ewaluacyjny - część teoretyczna
KURS KOLPOSKOPII POZIOM 1, 4-5.03.2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Wskaż zdania nieprawdziwe (a-c) dotyczące Projektu Kolposkopia 2020: *
1 point
2. W projekcie Kolposkopia 2020 pojawił się oryginalny termin skriningu rsm na podłożu płynnym (LBS-Liquid-based skrining). Co oznacza ten termin? *
1 point
3. Jakie testy pierwotne może obejmować skrining HPV-zależny? *
1 point
4. Które komórki szyjki macicy są najbardziej podatne na infekcję HPV? *
1 point
5. Skrining na podłożu płynnym (LBS) w prewencji wtórnej rsm w Polsce to: *
1 point
6. Test immunocytochemiczny p16/Ki67 to: *
1 point
7. Jaka jest wartość ryzyka dla progu reakcji implikującego monitorowanie pacjentki/postępowanie zachowawcze w rekomendacjach ASCCP 2029: *
1 point
8. Jakie cechy metaplazji płaskonabłonkowej szyjki macicy mogą stanowić potencjalną przyczynę ograniczeń badania cytologicznego i kolposkopowego?   *
1 point
9. Rekomendacje projektu LAST 2012 oraz WHO/IARC 2014, a aktualnie wytyczne ASCCP 2019, obligatoryjnie zalecają stosowanie nowej terminologii histopatologicznej dla zmian HPV-zależnych całej strefy anogenitalnej, w tym w szyjce macicy. Jakie są główne zasady tej terminologii w odniesieniu do zmian prekursorowych raka szyjki macicy? *
1 point
10. Co w Tymczasowych rekomendacjach rsm w Polsce 2021 oznacza termin test HPV z rozszerzonym genotypowaniem (HPV-xGT)? *
1 point
11. W jakich sytuacjach należy zawsze wykonać u pacjentki kolposkopię z biopsją? *
1 point
12. Podaj definicję i wielkość strefy transformacji (TZ) w szyjce macicy: *
1 point
13. Scharakteryzuj strefę transformacji (TZ) w szyjce macicy: *
1 point
14. Otrzymano następujący wynik badania histopatologicznego w materiale z biopsji kolposkopowej: CIN 2. Czy takie rozpoznanie spełnia aktualne kryteria dla oceny zmian w szyjce macicy? Wybierz prawdziwe sformułowanie. *
1 point
15. Wskaż zdanie/zdania prawdziwe: *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy