הרשמה למועד ב' מחצית א' - תשע"ז

"הרשמה למועד ב' מחצית א' - תשע"ז נסגרה

אם קיימת בעיה בהרשמתך פנה לנטע שלום

בברכת הצלחה בבחינות