2019【Giải thưởng Văn học Di dân Di công Lần thứ】

Chú ý:
Mỗi thí sinh chỉ được gửi một (01) bài dự thi, vui lòng không gửi quá nhiều lần. Sau khi Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự, nếu có tình trạng gửi nhiều bài dự thi, hoặc cùng một bài dự thi nhưng gửi nhiều lần, thí sinh sẽ bị hủy tư cách tham dự.

重要提醒:
每位參賽者投稿文章以一篇為限,同一篇文章,請勿以別名重覆投稿。經主辦單位查驗身分後,若有重覆投稿的情形,您將喪失本屆移民工文學獎的參賽資格。

Thông tin cá nhân 個人資料
Ban tổ chức sẽ không công khai những thông tin dưới đây nếu chưa được sự đồng ý của tác giả. 以下欄位未經作者本人同意不會公開。
Họ và tên thật 真實姓名 *
Your answer
Giới tính 性別 *
khác 其他
Ngày tháng năm sinh 出生日期 *
năm/tháng/ngày 西元 年/月/日
Your answer
Quốc tịch 國籍 *
Your answer
Nơi ở hiện tại 目前居住地 *
Xin vui lòng điền tên quốc gia/thành phố, ví dụ: Đài Loan/Đài Bắc. 請填寫國家/城市,例如:臺灣/台北
Your answer
Nhân thân 身份 *
khác 其他
Giới thiệu bản thân 自我介紹 *
Xin vui lòng giới thiệu sơ lược về bản thân, ví dụ: công việc hiện tại, động lực tham gia cuộc thi, vân vân…請簡單自我介紹,例如:目前職業、創作動機等。
Your answer
Phương thức liên hệ 通聯方式
Xin cung cấp tài khoản ứng dụng thường dùng để Ban tổ chức tiện liên hệ.
請提供經常使用之通訊軟體帳號,以利主辦單位後續聯繫。
Điện thoại 電話 *
Your answer
E-mail *
Nếu không có e-mail, xin điền “Không”. 若無電子郵件,請填無。
Your answer
Facebook/Line/Instagram/Whatsapp *
Phương thức điền: “tên ứng dụng: ID tài khoản”, ví dụ: “LINE:TLAM2018”. Nếu bạn không sử dụng các ứng dụng kể trên, xin hãy cung cấp số điện thoại và e-mail, phương thức có thể liên lạc với bạn. 填寫方式為「社群軟體:帳號ID」,例如「Line:TLAM2018」。若無使用上述社群軟體,請提供電話、電子郵件以外,可聯繫到您的方式。
Your answer
Tác phẩm dự thi 投稿作品
3,000字內為宜,文體不限,每人限投一篇。
Tên tác phẩm dự thi 作品名稱 *
Your answer
Tác phẩm dự thi 投稿文章 *
Copy tác phẩm của bạn, và dán vào khung trống phía dưới. 請複製您的作品,轉貼至下方文字框。
Your answer
Giấy đồng ý 同意書
*
Tôi xin cam đoan những thông tin được điền trong mục đăng ký tham dự “Giải thưởng Văn học Di dân Di công” là những thông tin thật, và tác phẩm dự thi tuyệt đối không xâm phạm đến Quyền tài sản trí tuệ của người khác, nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi được hưởng quyền nhân thân sáng tác và quyền tài sản sáng tác của tác phẩm dự thi, và đồng ý ủy quyền vô điều kiện để Ban tổ chức sử dụng tác phẩm dự thi dưới mọi hình thức, nhằm đẩy mạnh hoạt động, xuất bản, phát biểu v.v... Xin gửi giấy đồng ý này cho Ban tổ chức. 茲保證本人參加【移民工文學獎】所填報之資料均完整屬實,且參賽作品絕無侵害他人智慧財產權之情事,若有違者,本人願自付一切法律責任。本人享有作品之著作人格權及著作財產權,並同意無償授權主辦單位用於任何形式之推廣、出版、發表。以上。特立此同意書。
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service