Personal Recreation Guidance Feedback / Ý kiến Phản hồi đối với Hướng dẫn về Hoạt động Giải trí Cá nhân
Email Address : Địa chỉ email
Name / Họ Tên
Are you a(n): / Quý vị là: *
Do you have concerns about park guidance? Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho công viên không?
Clear selection
If you have concerns about parks guidance, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các công viên, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Do you have concerns about organized sports guidance? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các môn thể thao có tổ chức không?
Clear selection
If you have concerns about organized sports guidance, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các môn thể thao có tổ chức, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Do you have concerns about recreator guidance? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho người tham gia hoạt động giải trí không?
Clear selection
If you have concerns about recreator guidance, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho người tham gia hoạt động giải trí, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Do you have concerns about outdoor swimming pools guidance? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các bể bơi ngoài trời không?
Clear selection
If you have concerns about outdoor swimming pools guidance, are you concerned about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các bể bơi ngoài trời, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Do you have concerns about indoor gyms, rec centers, and pools guidance? / Quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các phòng tập thể dục, trung tâm giải trí, và bể bơi trong nhà không?
Clear selection
If you have concerns about indoor gyms, rec centers, and pools guidance, are your concerns about: / Nếu quý vị có quan ngại về hướng dẫn dành cho các phòng tập thể dục, trung tâm giải trí, và bể bơi trong nhà, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
How likely are you to comply with this guidance? / Quý vị có khả năng tuân thủ hướng dẫn này đến mức nào? * *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy