UZUNKÖPRÜ TSO  PAYDAŞ ANKETİ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KURUM BİLGİLERİ
Kurum/İşletme Adı
Kurum/İşletme Telefonu
Kurum/İşletme E-Posta Adresi
UZUNKÖPRÜ TSO'NUN FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİ HAKKINDA
Uzunköprü TSO'nun verdiği hizmetler hakkında hangi yollarla bilgi edinmektesiniz?
Uzunköprü TSO'nun aşağıda belirtilen faaliyetlerinde yeterlilik derecesini değerlendiriniz
Yetersiz
Biraz yeterli
Ne yeterli ne yetersiz
Yeterli
Çok yeterli
Ekonomik,sosyal ve teknolojik gelişmelerde görüş oluşturmak ve bu yönde faaliyetler yapmak
Uzunköprü'nün gelişmesi ve beklentileri için yürütülen lobi faaliyetleri/basın açıklamaları/basında yer alan haberler
Üyelerin menfaatini korumak için kamu,özel sektör ve STK'lar arası eşgüdümü sağlamak
Üyelerin yurtdışı ihracatlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Uzunköprü TSO faaliyetleri ve hizmetleri konusunda kamuoyunu sürekli bilgilendirmek
Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf,adet ve teamülleri tespit etmek
Sosyal yardım ve destekler
İş dünyasına yönelik olası sorunları öngörerek çözüme yönelik faaliyetlerde bulunmak
Clear selection
Uzunköprü TSO'nun sunduğu hizmetlerdeki performansını değerlendiriniz
Yetersiz
Biraz yeterli
Ne yeterli, ne yetersiz
Yeterli
Çok yeterli
Haberdar olmadım
Oda kayıt ve üyelik hizmetleri
Belge hizmetleri
Bilgi ve danışmanlık hizmetleri
Dış ticaret işlemleri (ATR,menşe,euro1 v.b.)
Eğitim hizmetleri (Seminer,panel,konferans vb)
Meybem Hizmetleri
Ekonomik,sosyal ve sektörel gelişmeler,destek ve teşvikler,fuarlar gibi konularda bilgilendirme
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Gazetesi
www.utso.org.tr Oda web sayfası bilgilendirme
Clear selection
Uzunköprü TSO'nun görev/yetki ve sorumluluklarını düşündüğünüzde  odamızı nasıl değerlendirirsiniz?
Clear selection
Yukarıdaki bölümde odamız başarısız veya çok başarısız olarak buluyorsanız nedenini yazınız.
Uzunköprü TSO'nun aşağıdaki hedeflerini önem derecesine göre değerlendiriniz.
Önemli değil
Kısmen önemli
Büyük ölçüde önemli
Çok önemli
Üyelerin sorunlarına çözüm bulma
İlçenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik ekonomik ve sosyal gelişmeler konusunda politika üreten kurum olma
İlçenin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik referans noktası olma ve kamuoyu oluşturma
İlçenin ve üyenim sürdürülebilir gelişimi için lobi yapma
İlçenin girişimcilik çalışmalrında öncü olma
İlçenin yatırım merkezi olmasına yönelik stratejiler geliştiren kurum olma
Kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren kurum olma
Uzunköprü TSO'nun faaliyetlerini ve hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurma
Ulusal ve uluslararası temsil ve tanıtım faaliyetlerinde öncü olma
Clear selection
Aşağıdaki ilkeler  ile Uzunköprü TSO'yu değerlendirdiğinizde (1 en zayıfı belirtmek üzere)1-5 ölçeğinde kaç puan verirdiniz?
1
2
3
4
5
Yönetim lobi gücü
Personel kalitesi
Personel sayısı
Teknolojik imkanları
Yeniliğe ve değişime açık olma durumu
Çalışanların kurumu benimsemeleri
Kurumsal yönetim anlayışı
Üye ve paydaşların meşru taleplerine duyarlılığı
Tarafsız ve şaffaflığı
Katılımcılık ve işbirliği anlayışı
Uzunköprü'ye katkısı
Bölgeye katkısı
Clear selection
Yukarıdaki bölümde puanlamanız 1 veya 2 olarak değerlendirdiğiniz bölümler varsa nedenini yazınız
Uzunköprü TSO'nun değiştirmesi gerektiğini düşündüğünüz hizmetleri önerilerinizi belirterek cevaplayınız.
UZUNKÖPRÜ TSO İLE ORTAK ÇALIŞMA / İŞ BİRLİĞİ
Kurumunuz/işletmeniz ile Uzunköprü TSO'nun iş birliği hangi seviyededir?
Clear selection
Uzunköprü TSO ile kurumunuz/işletmeniz arasında hangi alanlarda iş birliği yapılabilir?
MİSYON, VİZYON,  BELİRLEME
MEVCUT UZUNKÖPRÜ TSO MİSYONUMUZ

Üyelerine önderlik edip yol gösteren,onların sorunlarını çözmek amacıyla her türlü yasal girişimlerde bulunan toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek olan kamu kurumu niteliğinde sivil toplum kuruluşudur.

MEVCUT UZUNKÖPRÜ TSO VİZYONU

Mutlu çalışan, mutlu üye ve mutlu yönetim ile güvenilir ve kaliteli hizmet veren, bölgenin ekonomik gelişimini sağlayan lider bir kurum olmak.
Uzunköprü TSO'nun misyon ve vizyonunda yer almasını,çıkarılmasını düşündüğünüz kavramları lütfen belirtiniz.Odamızın mevcut misyonu ve vizyonu yukarıda verilmiştir.
UZUNKÖPRÜ VİZYONU
Uzunköprü'nün en güçlü 5 alanı seçiniz.
Uzunköprü'nün en zayıf olduğu 5 alanı seçiniz.
Uzunköprü'yü bekleyen en önemli 5 risk konusu nedir?
Uzunköprü'de görmek istediğiniz 5 proje alanı ne olmalıdır?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy