Spørreundersøkelse for voksne brukere av Nedre Eiker bibliotek

Vi ønsker med denne undersøkelsen å få en oversikt over på hvilken måte våre brukere bruker biblioteket.
Vi ønsker å finne ut hvordan du bruker biblioteket og hvilke tjenester du kunne ønske deg i tillegg tid de vi tilbyr i dag .

Undersøkelsen er anonym.

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på spørsmålene og hjelper oss med å bli et bedre bibliotek for deg.
*Må fylles ut

  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Fjernlån. Biblioteket låner inn litteratur som vi ikke har i egen samling
  Hjelp til å finne faglitteratur
  Hjelp og veiledning i å lete etter elektroniske tidsskriftartikler
  Angi ett svar per rad
  Tilgangen på grupperom
  Tilgangen på stille lesesalsplasser
  Tilgangen til arbeidsplasser ute i biblioteket
  Tilgang til trådløst nettverk
  Tilgang til grupperom/lesesal utover bibliotekets åpningstider
  Angi ett svar per rad
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål