แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  *ประกาศการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562*
       วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์นี้ เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและเป็นหลักฐานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ข้อมูลที่จัดเก็บนี้จะไม่ถูกส่งต่อให้ผู้อื่น  ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้และมีกำหนดระยะเวลาทำลายเมื่อจัดเก็บครบ 2 ปี นับจากวันที่ท่านสมัครแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ID Line *
หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ *
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ สาขาที่จบ *
เช่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ค.บ. (บริหารธุรกิจ), ฯลฯ
จบปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา *
เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฯลฯ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และ สาขาที่จบ (กรอกข้อมูลถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
เช่น วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ค.ม. (การจัดการ), ฯลฯ
จบปริญญาโทจากสถาบันการศึกษา (กรอกข้อมูลถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฯลฯ
ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงานปัจจุบัน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhurakij Pundit University. Report Abuse