Přihláška člena Unie center pro rodinu a komunitu
Odeslaním dotazníku
- vyjadřujete souhlas s evidencí uvedených informací pro vnitřní potřeby Unie center pro rodinu a komunitu (www.uniecenter.cz , dále UC). Položka "Představte se, prosím" může být poté, co se stanete členy,  využita jako zdroj informací pro prezentací členů UC;
- čestně prohlašujete, že jste osobou oprávněnou jednat za vaši organizaci s UC;
- souhlasíte, že se po schválení vaší žádosti o vstup Výkonnou radou stanete členy UC.

Formulář obsahuje 3 stránky
- údaje o kontaktní osobě
- otevřené otázky o vaší organizaci
- identifikace vaší organizace

Pokyny pro vyplnění
Při přechodu na další stránku systém zkontroluje, zda jste vyplnili všechny údaje,
pokud není možné údaj doplnit (např. nemáte skype adresu), napište prosím NR (není relevantní)

Připravte si prosím údaje o vaší organizaci včetně adresy a IČO (pokud je relevantní :)), budete je potřebovat na třetí straně dotazníku.

Pokud se rozhodnete po závěrečném odeslání upravit odpovědi, klikněte na položku Upravit odpověď.
V případě, že si nejste něčím jisti, kontaktujte prosím podporu na info@uniecenter.cz.
Přihlaste se do Googlu, abyste mohli uložit dosavadní postup. Další informace
Další
Vymazat formulář
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Tento formulář byl vytvořen v doméně Unie center pro rodinu a komunitu. Nahlásit zneužití