Mẫu đăng ký nhà ở sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tại Khu đô thị Pháp Vân

Để Nhà trường xác minh đúng là sinh viên Viện ĐH Mở HN, yêu cầu điền đầy đủ các thông tin dưới đây!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question