ÎNSCRIERE CURS CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi
Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Criteriile de selecție sunt:
a. Cadru didactic în învățământul primar sau gimnazial, din învățământul public de stat sau particular;
b. Cadru didactic titular/calificat cu statut de suplinitor care funcționează într-o unitate din mediul rural (minim 50%);
c. Cadru didactic titular/calificat cu statut de suplinitor din unitățile de învățământ situate în localitățile dezavantajate social-economic;
d. Cadru didactic titular/calificat cu statut de suplinitor care să aibă cel puțin definitivare în învățământ;
e. Cadru didactic titular/calificat cu statut de suplinitor care, în momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare
f. Cadru didactic din învățământul primar sau gimnazial cu funcție de conducere: directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial, membri ai Consiliului de administrație, Inspectori școlari (inspectori școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari de specialitate), personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației (au deținut funcții de conducere în anul școlar 2019-2020 și/sau în anul curent).

IMPORTANT!

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educație plastică și ► Educație muzicală.

Programul de formare "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor școlari 2020-2021 și 2021-2022.
Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 și se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.
Adresă de e-mail *
NUME PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI) *
TELEFON *
GRAD DIDACTIC *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
MEDIUL UNITĂŢII ŞCOLARE *
UNITATE ȘCOLARĂ PJ (cu MAJUSCULE) *
UNITATE ȘCOLARĂ PJ (cu MAJUSCULE) - completează doar cei care nu și-au găsit unitatea școlară în lista de mai sus
ÎNCADRAREA/SPECIALITATEA PENTRU CARE VA INSCRIETI PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE *
FUNCȚIE DE CONDUCERE deținute în ultimii doi ani școlari într-o unitate/instituţie de învățământ *
Am înțeles că în urma depunerii acestui formular sunt de acord să fiu contactat în vederea înscrierii la cursul de perfecționare organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. *
Datele dvs. personale sunt colectate în scopul înscrierii la cursul CRED. În baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către Ministerul Educației și Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului. DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE DREPTURILE MELE CONFERITE DE REGULAMENTUL UE 679/2016, INCLUSIV DESPRE DREPTURILE PE CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LE DEȚIN, DREPTUL LA ACCES LA DATE, DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”), DREPTUL LA RESTRICȚIONARE, DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, DREPTUL LA OPOZIȚIE, DREPTUL LA RECTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE. *
Vă mulțumim pentru depunerea solicitării de înscriere!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRED - Ministerul Educației și Cercetării. Report Abuse