Ankieta dla mieszkańców Gminy Piaski – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej określenia najbardziej problemowych obszarów w gminie oraz sposobów na przywrócenie ich do życia.

Ankiety prosimy przesyłać w terminie do 9 grudnia 2016 r.

1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Piaski potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski, który będzie realizowany w latach 2016-2020 (z perspektywą do 2023 r.)? *
2. Które sołectwa/obszary miasta Gminy Piaski stanowią obszar zdegradowany – w których sołectwach/osiedlach Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych? *
Required
3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem? *
4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi) *
Required
5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi) *
Required
6. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi) *
Required
7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 3 odpowiedzi) *
Required
8. Które sołectwa/obszary miasta Gminy Piaski, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji? (max 3 sołectwa/osiedla) *
Required
9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem? *
10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie problemy spośród problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze zdegradowanym kumulują się na tym obszarze? *
Your answer
11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego? (max 3 odpowiedzi) *
Required
12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 odpowiedzi) *
Required
13. Proszę wpisać propozycję konkretnych projektów, wpisujących się w wybrane wcześniej typy projektów ze wskazaniem miejsca ich realizacji. *
Your answer
14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Piaski? *
15. Miejsce zamieszkania *
16. Płeć *
17. Wiek *
18. Wykształcenie *
19. Aktywność zawodowa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms