Formularz zgłoszeniowy na spotkanie edukacyjne "Weź władzę w swoje ręce!"
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka zapraszają związanych z organizacjami pozarządowymi działaczy i działaczki społecznych, aktywistów i aktywistki na warsztat "Weź władzę w swoje ręce!".

Spotkania edukacyjne mają na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz osób z nimi współpracujących, w prowadzonych, w tym planowanych działaniach strażniczych, czyli aktywnościach w zakresie kontroli obywatelskiej władz publicznych.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Płeć: *
E-mail *
Your answer
Numer telefonu
Your answer
Afiliacja (nazwa organizacji pozarządowej): *
Podaj nazwę organizacji pozarządowej, z której ramienia będziesz uczestniczyć w spotkaniu.
Your answer
Zgłaszam swój udział w spotkaniu: *
Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu? Jakie masz w związku z nim oczekiwania i potrzeby? Czego chcesz się dowiedzieć? *
Your answer
Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie w działaniach kierowanych wobec władz publicznych. *
Your answer
Jeśli masz specjalne potrzeby wymagające minimalizacji barier (np. związane z niepełnosprawnością) lub chcesz ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na spotkanie, napisz nam o tym.
Your answer
Oświadczam, że ww. organizacja chce przystąpić do bezpłatnego korzystania ze spotkań i doradztwa w projekcie. I jestem upoważniony/a do zgłoszenia organizacji do projektu. *
Jeśli nie jesteś upoważniony/a (np. przez zarząd, albo z racji pełnienia funkcji w zarządzie), ale wiesz, że osoby upoważnione potwierdzą zgłoszenie organizacji, to zaznacz drugą odpowiedź, podeślemy Ci formularz zgłoszenia na maila. Brak przystąpienia organizacji - wyklucza uczestnictwo w projekcie.
Moja organizacja (nawet pobocznie wobec swojej głównej działalności) prowadzi działania o charakterze kontroli obywatelskiej wobec władz (uzyskuje informacje o działalności władz, formułuje oceny, podejmuje interwencje itd.) *
Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do projektu pn. przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie prawa. Więcej informacji o zasadach przetwarzania na www.stanczyk.org.pl/lpbcrodo. *
Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego", realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Report Abuse - Terms of Service