Konkurencja strategiczna wśród gmin w Polsce
Poniża ankieta kierowana jest do osób zarządzających gminą - Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast. Jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów naukowych.

Prowadzący badania: dr Agnieszka Małkowska, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1. Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące polityki rozwoju lokalnego.
1.1 Czy Państwa zdaniem sposób prowadzenia polityki lokalnej przez samorząd gminny może mieć realne przełożenie na rozwój ekonomiczny gminy? *
1.2 Czy Państwa zdaniem gminy konkurują między sobą w celu pozyskania nowych inwestorów i przedsiębiorców? *
1.3 Czy Państwa zdaniem gminy konkurują między sobą w celu pozyskania nowych mieszkańców? *
1.4 Czy Państwa zdaniem podatek od nieruchomości (np. w postaci niższych stawek podatkowych) jest skutecznym narzędziem konkurowania o nowych inwestorów i przedsiębiorców? *
1.5 Czy Państwa zdaniem podatek od nieruchomości (np. w postaci niższych stawek podatkowych) jest skutecznym narzędziem konkurowania o nowych mieszkańców? *
1.6 Czy Państwa zdaniem podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych w gminie jest skutecznym narzędziem konkurowania o nowych inwestorów i przedsiębiorców? *
1.7 Czy Państwa zdaniem podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych w gminie jest skutecznym narzędziem konkurowania o nowych mieszkańców? *
2. Proszę ocenić, na ile poniższe stwierdzenia opisują faktyczne relacje Państwa samorządu gminnego z samorządami innych gmin.
2.1 Współpracujemy z innymi gminami *
2.2 Konkurujemy z innymi gminami *
2.3 Czerpiemy dobre wzorce od innych gmin *
2.4 Uczymy się na błędach innych gmin *
2.5 Obserwujemy politykę prowadzoną w innych gminach *
3. Jeśli Państwa samorząd gminny obserwuje politykę lokalną innych gmin, to proszę wskazać kryteria wyboru tych gmin (w innym przypadku proszę to pytanie pominąć).
4. Proszę wyrazić swoją opinię dotyczącą oceny polityki lokalnej przez mieszkańców gminy.
4.1 Czy Państwa zdaniem mieszkańcy gminy oceniają władze lokalne w wyborach za efekty realizowanej polityki? *
4.2 Czy Państwa zdaniem mieszkańcy gminy porównują politykę lokalną prowadzoną w Państwa gminie z polityką innych gmin? *
4.3 Czy Państwa zdaniem ocena polityki prowadzonej w Państwa gminie na tle polityki innych gmin może przełożyć się na poparcie w przyszłych wyborach lokalnych? *
4.4 Zakładając, że na poparcie w wyborach lokalnych ma wpływ ocena dotychczasowej polityki samorządu gminnego, to który okres w kadencji władz lokalnych wydaje się być kluczowy z punktu widzenia wyborcy? *
Required
5. Jak oceniają Państwo stopień zaangażowania mieszkańców Państwa gminy w sprawy lokalne? *
Jeśli chcą Państwo dodać komentarz do ankiety lub dodatkową informację dotyczącą tematu badania - proszę wpisać je poniżej.
METRYCZKA
Podstawowe informacje o gminie
NAZWA GMINY *
TYP GMINY *
POWIAT *
WOJEWÓDZTWO *
NR TERYT *
STANOWISKO OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ *
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W BADANIU I WYPEŁNIENIE ANKIETY!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy