Ranganna Gaeilge
Tá Líonra Leitir Ceanainn an-sásta ranganna ar leibhéil éagsúla a chur ar fáil mar chuid lárnach de phlean teanga Leitir Ceanainn mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Gabhann muid buíochas le Bord Oideachas agus Oiliúna Dhún na nGall as an mhaoiniú a bheireann siad dúinn. Agus tú ag comhlíonadh an fhoirm seo tá tú ag tabhairt cead dúinn dul i dteagmháil leat. Coinneoidh muid do chuid sonraí teagmhála go sábháilte de réir treoirlíntí GDPR.
Líonra Leitir Ceanainn is very happy to be able to offer Irish classes at a number of levels, something that is central to the language plan for Letterkenny as a Gaeltacht Service Town. By completing this form you are giving us permission to contact you. We will keep your contact details safely and in compliance with GDPR guidelines.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ainm / Name *
Seoladh ríomhphoist / Email address *
Seoladh baile / Home address (Dá mbeadh orainn an leabhar a chur sa phost chugat / If we need to post you the book)
Uimhir ghutháin / Phone number *
Cad é d'uimhir PSP? / What is your PPS number? (Caithfidh muid na sonraí seo a bheith againn mar gheall ar an maoiniú atá ar fáil dúinn ón Bhord Oideachas & Oiliúna Dhún na nGall / We need to gather these details because we are being funded by the ETB. Thig leat scairt a chur orainn chun seo a phlé / You can phone us to discuss this if you wish) *
An bhfuil cead againn grianghraif a ghlacadh agus d'íomhá a úsáid chun poiblíocht a thabhairt d'obair Líonra LC agus an ETB? / Do we have your permission to take photographs and use your image to publicise the work of Líonra LC and Donegal ETB? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of lionralc.ie. Report Abuse