ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop
วันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-404 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รายละเอียด
โครงการโครงการการออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการละ 30 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 700 บาท

หมายเหตุ เมื่อสมัครแล้ว ให้ท่านรอการตอบกลับทางอีเมลจากคณะกรรมการจัดอบรมเพื่อยืนยันการสมัครก่อนชำระค่าลงทะเบียน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าลงทะเบียน
ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 700 บาท หลังจากที่ได้รับการยืนยันทางอีเมลจากคณะดำเนินการจัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ บัญชีเลขที่ 932-3-21400-0 เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th
หรือ ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ
1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอการตอบกลับทางอีเมล ยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากคณะดำเนินการจัดอบรม ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน
2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม
3. หากผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน ทางคณะกรรมการขอยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และคืนเงินค่าสมัครดังกล่าวให้ตามจำนวน
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
สถานที่ทำงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
e-Mail *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse