แบบกรอกข้อมูลการอบรม (เฉพาะกรณีที่สำรองจ่ายเงินแล้ว และถูกระบบยกเลิกเนื่องจากยืนยันการลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา)
คำชี้แจง : ให้ข้าราชการครูกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในกรณีที่ ครูไม่ได้เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบบแจ้งเตือนไว้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีครูจ่ายค่าอบรมไปก่อน โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
2. กรณีครูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
3. กรณีครูจ่ายค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
4. กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันในระบบ
(กรุณาใช้ chrome ในการกรอกข้อมูล)
ชื่อ - นามสกุล (โปรดระบุคำนำหน้านาม)
เลขประจำตัวประชาชน ( กรอกเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค)
สังกัด
โรงเรียน
รหัสหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
รุ่นที่
วันที่เริ่มการอบรม
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สิ้นสุดการอบรม
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่อบรม
หน่วยงานที่จัดอบรม
เบอร์โทรศัพท์ (ข้าราชการครู)
E-mail (กรุณาตรวจสอบ e-mail ให้ถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล)
แนบหลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานอื่นๆ (แนบเป็น ไฟล์ pdf หรือ image)
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms