Phiếu thu thập YKPH của CBVC, GV phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2022
Kính gửi Quý Thầy (Cô),
Để tăng cường hiệu quả đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường rất mong Thầy (Cô) cho ý kiến thu thập thông tin theo phiếu này.
Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Thầy (Cô).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Phần thông tin cá nhân của Quý Thầy(Cô)
Đơn vị công tác *
Thâm niên công tác *
Vị trí công tác *
Giới tính *
Nếu thực hiện khảo sát trên điện thoại di động, Quý Thầy(Cô) vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị đầy đủ câu hỏi và 5 lựa chọn.
Tầm nhìn và sứ mạng *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Chiến lược phát triển của Nhà trường phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi, văn hóa chất lượng
Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi, văn hóa chất lượng được điều chỉnh, cải tiến để đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Tổ chức và quản lý *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Cơ cấu tổ chức và quản lý của Trường được thực hiện theo quy định của Điều lệ Trường Đại học.
Các chính sách, quy định, quy trình để tổ chức, quản lý các hoạt động hiệu quả
Chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ được định kỳ rà soát và triển khai có hiệu quả
Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Việc đánh giá theo kết quả công việc của cán bộ, viên chức được thực hiện khách quan, công bằng, và hợp lý.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học
Đảm bảo chất lượng *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục được thực hiện thường xuyên thông qua các công tác tự đánh giá, xây dựng chuẩn đầu ra, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy môn học
Các chính sách về đảm bảo chất lượng rõ ràng và phù hợp
Các điều kiện hỗ trợ *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Thư viện có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học.
Phòng học, giảng đường, phòng thực hành thí nghiệm, ký túc xá, sân bãi thể thao, … đảm bảo công tác dạy-học và nghiên cứu khoa học.
Hệ thống công nghệ thông tin (máy tính, mạng Internet,…) hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc
Phương tiện phục vụ giảng dạy, làm việc được trang bị đầy đủ
Nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên và định kỳ
Nhà trường định kỳ tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống, phong trào rèn luyện sức khỏe, văn hóa văn nghệ, an ninh trật tự và an toàn cho giảng viên
Hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Các hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của nhà nước và có hiệu quả
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Các chính sách hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học hợp lý
Các quy định, hướng dẫn việc xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học rõ ràng, đầy đủ
Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với mục tiêu của Nhà trường, các kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn.
Tài chính và quản lý tài chính *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Đầu tư tài chính đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định, rõ ràng, công khai, minh bạch, kịp thời.
Mức lương phù hợp với năng lực
Phục vụ cộng đồng *
Hoàn toàn không hài lòng
Chưa hài lòng
Phân vân
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện thường xuyên, có cải tiến và đạt hiệu quả
Quý Thầy/Cô có hài lòng với vị trí việc làm hiện tại của mình? *
Ý kiến khác (nếu có)
Quý Thầy (Cô) có tham gia công tác giảng dạy không *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Đại học Sài Gòn. Report Abuse