Kwestionariusz DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH oceny realizacji Szybkiej Terapii Onkologicznej w ramach projektu: Społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego

Kwestionariusz przeznaczony dla pacjentów onkologicznych, którzy ukończyli 18 rok życia. Pytania dotyczą ostatniej Pana/i terapii onkologicznej lub diagnostyki w kierunku nowotworów. Organizatorem badania jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie wraz z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”. Państwa odpowiedzi pozwolą na ocenę faktycznych potrzeb i oczekiwań pacjentów diagnozowanych i leczonych onkologicznie w naszym kraju po wejściu tzw. pakietu onkologicznego. Wyniki podłużą do sformułowania postulatów zmian i rekomendacji pro-pacjenckich usprawniających funkcjonowanie pakietu onkologicznego.

O ile nie podano inaczej, w każdym pytaniu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

  DANE PODSTAWOWE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question