Konkurso „Verslas atsakingai“16 anketa
Konkurso „Verslas atsakingai“ tikslas – skatinti verslo atsakomybę, išrinkti ir apdovanoti atsakingiausią Lietuvos įmonę, kuri 2015 metais labiausiai prisidėjo prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo.

Anketą* prašome pildyti iki 2016 metų balandžio 29 dienos.

Daugiau informacijos apie konkursą www.verslasatsakingai.lt arba el. paštu rupi@rupi.lt.
Konkursą organizuoja VšĮ „Rūpi“.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SVARBU: Anketoje įrašykite veiklas, kurias vykdėte 2015 metais. Jei 2015-aisiais metais tam tikru klausimu veiklų nevykdėte, anketos laukelį palikite tuščią.

*Rekomenduojame: atsakymus į klausimus paruošti iš anksto ir tik tuomet pildyti anketą (nepilnai užpildytų anketų sistema neišsaugo). Klausimus galite parsisiųsti čia http://bit.ly/1p3HGaq.

Įmonės pavadinimas, veiklos sritis, darbuotojų skaičius, adresas, įmonės internetinės svetainės adresas. *
Your answer
Konktaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris. *
Your answer
El. pašto adresas *
Your answer
1. Ar turite užrašytą ir kryptingai vykdomą įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) politiką / strategiją?
2. Ar jūsų įmonėje yra darbuotojas atsakingas už ĮSA veiklų vykdymą? Kaip šis asmuo yra vertinamas?
Your answer
3. Kokios veiklos 2015 metais buvo vykdomos siekiant taupyti resursus? Ar siekiant taupyti resursus buvo atlikta kokių nors verslo procesų pakeitimų ar technologinių inovacijų?
pvz.: kokios veiklos buvo vykdomos mažinant elektros energijos suvartojimą įmonėje? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant vandens suvartojimą įmonėje? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant kuro suvartojimą įmonės transportui? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant popieriaus vartojimą įmonėje? • Kokių rezultatų pasiekta? • Ar jūsų įmonėje yra naudojamas vanduo plastikinėje pakuotėje (gerti, kavai ar arbatai ruošti)? Kaip tai atsispindi Jūsų santykiuose su rinkos dalyviais - partneriais, klientais, tiekėjais?
Your answer
4. Kaip 2015 metais įmonėje buvo tvarkomos atliekos? Ar turite atliekų tvarkymo politiką? Ar siekiant optimizuoti atliekų susidarymą / geriau tvarkyti atliekas buvo atlikta verslo procesų pakeitimų ar technologinių inovacijų?
pvz.: kokias atliekas rūšiuojate? • Kokia dalis susidariusių atliekų buvo perdirbta, panaudota iš naujo, utilizuota? • Kokiais būdais valdote veiklos vykdymo metu susidarančių atliekų bei pavojingų medžiagų poveikio aplinkai riziką?
Your answer
5. Ar/kokius produktus, žaliavas, pagamintus iš perdirbtų medžiagų, naudojate įmonėje?
Your answer
6. Kokius ekologiškus produktus / žaliavas naudojate vykdydami veiklą?
Your answer
7. Kokias poveikio aplinkai kompensavimo programas įmonė vykdė 2015 metais?
Your answer
8. Kokias veiklas 2015 metais vykdėte siekdami išlaikyti / didinti biologinę įvairovę?
Your answer
9. Kaip į ĮSA veiklų vykdymą įtraukiami įmonės darbuotojai?
Your answer
10. Kokios veiklos 2015 metais buvo vykdomos kuriant saugią ir sveiką darbo vietą?
Your answer
11. Kaip užtikrinamas įmonės darbo vietų patrauklumas?
pvz.: motyvavimo sistema, mokymai, renginiai, atgalinio ryšio iš darbuotojų surinkimas bei reagavimas į identifikuotas problemas.
Your answer
12. Kaip jūsų įmonė prisideda prie žmogaus teisių užtikrinimo?
pvz.: nediskriminavimas, tiekėjų audita, įvairovė, valdymas.
Your answer
13. Kaip prisidedate prie vietos bendruomenėms / visai visuomenei aktualių problemų sprendimo?
Your answer
14. Ar/kaip įmonė prisideda prie atsakingos jaunosios kartos ugdymo?
pvz.: bendradarbiavimas su mokyklomis, globos namais ir kt.
Your answer
15. Su kokiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bendradarbiaujate? Kokią bendrą veiklą / projektus vykdote?
Your answer
16. Ar vertinate potencialių verslo partnerių / tiekėjų ĮSA praktiką?
Your answer
17. Kaip užtikrinate korupcijos prevenciją?
Your answer
18. Kaip viešinate ĮSA veiklas?
Your answer
19. Jei 2015 metais vykdėte kitas ĮSA veiklas, kurios nebuvo paminėtos – įrašykite jas čia.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service