Foirm Chláraithe Eolaire Gnó PEIG.ie do Sholáthraithe Seirbhíse
Cuireann Conradh na Gaeilge Eolaire Gnó PEIG.ie ar fáil mar eolaire do sholáthraithe seirbhíse atá sásta seirbhís trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil. Beidh an t-eolas a bhailítear ón bhfoirm seo le feiceáil ar an eolaire ar líne go poiblí ar PEIG.ie.

Le do thoil, líon amach an fhoirm seo a leanas le heolas atá cothrom le dáta agus le sonraí cearta.

Ainm an t-soláthraí seirbhíse: *
Your answer
Ainm agus ról an duine/na ndaoine atá ann chun seirbhís trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil:
Your answer
Seoladh: *
Your answer
Contae:
Uimhir ghutháin: *
Your answer
Seoladh ríomhphoist: *
Your answer
Nasc don suíomh idirlín:
Your answer
Nascanna don phróifíl ar na meáin shóisialta:
Má tá próifíl Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram nó aon suíomh eile i gceist, is fiú iad a chur chugainn le go gcrochfaí iad ar an eolaire.
Your answer
Uaireanta oscailte na seribhíse: *
Your answer
Cén ceann de na catagóirí thíos atá oiriúnach mar chur síos ar an tseirbhís a chuireann tú ar fáil? *
Is féidir níos mó ná catagóir amháin a phiocadh. Muna gcuimsíonn na catagóirí thíos aidhm nó sprioc na seirbhíse, is féidir í a chur isteach faoi 'Other'.
Required
Déan cur síos níos leithne i bhfoirm ailt bhig faoin tseirbhís Ghaeilge a chuirfear ar fáil: *
Seo é an píosa a léifidh an pobal ar phróifíl do sheirbhíse ar Eolaire Peig. Tá sé tábhachtach go míníonn tú céard go díreach a bheidh á chur ar fáil agat mar sheirbhís Ghaeilge. Déan cur síos ar an tseirbhís seo gan dul thar 200 focal.
Your answer
Glacaim leis go mbeidh baill an phobail i dteagmháil leis an duine/na daoine/an chuideachta (atá luaite thuas san fhoirm seo) ag lorg seirbhíse trí Ghaeilge. Táim sásta tacú leis an duine/na daoine cuí sa chuideachta an tseirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. Deimhním go ndéanfaidh mé gach iarracht a chinntiú go mbeidh an tseirbhís trí Ghaeilge ar fáil nuair a lorgaítear í. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service