หน้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด1-1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มาราดาจำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
7. หลักฐานเอกสารจากโรงเรียนเดิม (ในกรณีย้ายสถานศึกษา)
8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารการสมัครนำส่ง ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ห้องธุรการ ทุกวันในเวลา 09.00-14.00 น.
2. ทางไปรษณีย์ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เลขที่ 3 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
3. หรือนำมาในวันมอบตัว 1 กรกฎาคม 2563
สมัครเข้าเรียนระดับชั้น *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy