Tema 5. Infraestructures i serveis digitals
Curs escolar: *
Formes part de: *
Àmbit: Àula
L'entorn escolar estimula l´ús independent de les tecnologies, tant per part del professorat com de l'alumnat, en qualsevol moment que es necessiti *
Les aules disposen d'un sistema de projecció interactiva (PDI) amb un ordinador connectat a Internet *
Àmbit: Centre
El centre completa anualment el qüestionari per a l'Estadística de la Societat de la Informació en els Centres Educatius que fa arribar el Departament d'Ensenyament *
L'accés a internet té un cabal suficient per atendre tot el parc d'ordinadors del centre *
Els ordinadors estan disponibles als diferents espais d'aprenentatge del centre *
Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a les necessitats del professorat i de l'alumnat *
El centre té definides les característiques tècniques de l'equipament personal de l'alumnat *
El centre es responsabilitza d'aconseguir totes les ajudes tècniques que li calen per a l'alumnat amb discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots els escenaris *
El centre té definides les necessitats de programari de l'equipament personal de l'alumnat *
El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament TAC *
Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals *
Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals disponibles al centre (per ex. blocs, wikis, correu electrònic, etc) *
El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora de triar infraestructures i serveis digitals *
El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions específiques per a un ús correcte per part del professorat i l'alumnat *
El centre disposa d'una política de filtratge de continguts *
El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències tècniques *
Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la selecció i ús de serveis digitals (blocs, correu electrònic...) *
Els entorns virtuals d'aprenentatge i la resta d'espais digitals que utilitza l'alumnat al centre són segurs *
Tot l'equipament està protegit contra els virus i l'espam *
Àmbit: Entorn
El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents) *
El centre té coneixement de l'equipament tecnològic disponible al Municipi (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents en espais d'ús públic) *
El centre disposa de web i d'intranet on es vehiculen els continguts i informacions curriculars, de gestió i de comunicació *
Submit
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service