Blærekreftundersøkelsen 2021
Til deg som er diagnostisert med blærekreft.
Blærekreft Norge er en ideell organisasjon som jobber for at færre skal få blærekreft, at flere skal overleve og at de som må leve med blærekreft skal ha et bedre liv. Vi ønsker å gi hver enkelt som er berørt av blærekreft HÅP, TRYGGHET og KUNNSKAP.
Pasientenes erfaringer er et av de viktigste områdene å samle kunnskap fra, og foreløpig en lite utnyttet kunnskapskilde. Det er tidligere gjort en undersøkelse som ga ny og nyttig kunnskap og som la viktige føringer for vårt arbeid. Nå ønsker vi å foreta en ny undersøkelse slik at vi ser om det som er gjort, har gitt resultater.
Til dette ber vi om din hjelp. Vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut dette skjemaet så godt du kan. Dine erfaringer er viktige for å lage et så godt bilde som mulig av de forholdene vi ønsker å undersøke.
De opplysningene du gir behandles konfidensielt, lagret på et sikkert sted og behandlet av en forsker med yrkesmessig taushetsplikt. Ingen andre får innsyn i dine svar. Resultatene blir offentliggjort, men ikke på en slik måte at noen kan kjenne igjen seg selv eller andre.
Av erfaring vet vi at det kan oppstå feil, misforståelser eller uklarheter i slike skjema. For å ha en mulighet til å kontrollsjekke og få oppklart slike ting gir vi deg anledning til å legge inn kontaktinformasjon helt bakerst i skjemaet. Merk at dette er helt frivillig. Hvis du vil være anonym gir vi deg full mulighet til det.
Skjemaet samler ingen spor eller informasjon om deg annet enn det du legger inn selv. Merk at siden vi ikke registrerer noen epostadresse får du heller ingen kopi i retur med hva du har svart.
Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i Blærekreft Norges arbeid som grunnlag for prioriteringer, helsepolitisk arbeid og informasjonsarbeid. De vil bli publisert på vår webside og andre steder hvor det er relevant.
Ved å fylle ut skjemaet godtar du disse betingelsene. Du får tilgang til å endre svarene dine i ettertid. Hvis du vil slette dine svar kan du gjøre det inntil skjemaet lukkes for bearbeidelse av dataene og publisering. Svarene slettes fra skjemaet innen 31.12.2021.
Skjemaet er åpent for bidrag fram til 31.05.2021. Estimert tidsbruk: 5-10 minutter.
Takk for at du bidrar!
Jeg bekrefter at jeg selv eller den jeg fyller ut skjemaet på vegne av, har blitt diagnostisert med kreft i urinblæren. *
Kjønn *
Fødselsår *
I det følgende vil vi stille noen spørsmål om NÅR visse hendelser fant sted. Vi ønsker å bruke uke og år som tidsangivelse, så om du ikke husker dato nøyaktig hjelper du oss mye hvis du angir f.eks. "begynnelsen av mai 2017" eller slutten av august 2018".
3. Når var du hos lege første gang med symptomer på blærekreft? *
4. Hvilke(t) symptom(er) hadde du? (Flere valg mulig.) *
Required
Dersom du på spørsmål 4 krysset av for smerter, kan du angi hvor smertene satt?
Dersom du på spørsmål 4 krysset av for "andre vannlatingsplager", kan du angi hvilke?
5. Når du tenker tilbake, når tror du at du fikk det første symptomet på at noe var galt? *
6. Hvilke undersøkelser ble gjort hos fastlegen? *
7. Hvilke(n) diagnose(r) tok vedkommende utgangspunkt i at det kunne være? *
8. Når var du hos urolog første gang? *
9. Når fikk du blærekreftdiagnosen? *
10. Hvilket sykehus har du blitt behandlet ved? *
11. Fikk du noen annen diagnose før blærekreft ble fastslått? *
Dersom du på spørsmål 11 krysset av for "ja", hvilken annen diagnose var dette?
12. Kjente du til sykdommen før du fikk den selv? *
13. Kjente du (til) andre med blærekreft da du fikk sykdommen? *
14. Mener du selv at du har opplevd å bli feildiagnostisert av fastlege? *
15. Mener du selv at du har opplevd å bli feildiagnostisert av urolog? *
Blærekreft er en miljøindusert sykdom. Har du gjennom jobb eller på annen måte (bosted, hobby, livsstil el.a.) vært i kontakt med vesentlige mengder (altså mer enn sporadisk kontakt) med noen av følgende stoffer:
17. Har du røkt? *
18. Har du blærekreft i familien? Hvilket slektskap er det?
19. Har du annen kreft i familien? Hvilke(n) type(r)?
Har du andre opplysninger eller kommentarer du gjerne vil gi oss?
Dersom du vil gi oss anledning til å kontakte deg om evt. uklarheter eller oppfølgingsspørsmål, gis du anledning til å oppgi kontaktinformasjon her. Dette er helt frivillig.
Takk for din medvirkning! Hilsen Blærekreft Norge
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy