Биологична еволюция - Пробен тест
Биологична еволюция
Име, фамилия и номер *
Your answer
Клас *
Your answer
Captionless Image
Your answer
1. Изображението е пример за :
2 points
Captionless Image
2.Видообразуване чрез приближаване на белезите при неродствени организми, обитаващи сходни условия, Дарвин нарича:
2 points
3. Миграциите са:
2 points
Captionless Image
4. Каква закономерност е отразена в текста?, Съревнованието ще бъде много по-ожесточено между индивиди, близки помежду си по строеж и начин на живот. Оттук и всички промеждутъчни форми – между ранните и по съвършените форми на този вид и родоначалната им форма, ще бъдат обречени на изчезване.”-по Ч. Дарвин
2 points
5.От съвременната гледна точка кой вид изменчивост съответства на определената изменчивост според Дарвин ?
2 points
Captionless Image
6.Кое твърдение за натрупването на изменения в домашните животни и в културните растения Не е вярно?
2 points
7. Дивергенцията е еволюционен процес на:
2 points
8. Трилобитите и амонитите са :
2 points
9. Открийте Грешното твърдение:
2 points
10. Коя последователност от етапите на развитие характеризира прякото развитие:
2 points
Дарвин определя четири вида изменчивост:
2 points
12. Кое от следните условия НЕ е нужно за естествения подбор:
2 points
13. Коя е елементарната единица на микроеволюцията
2 points
Your answer
14. Появата на фотосинтезата е :
2 points
15. Елементарната единица на макроеволюцията е :
2 points
Your answer
16. Запишете липсващата дума. Белезите,чрез които се осъществяват уникалните еволюционни събития, се наричат............белези
2 points
Your answer
17. Микроеволюцията обхваща процесите, които могат да доведат до образуване на нов:
2 points
18. Борбата за съществуване е предпоставка за естествения отбор.
2 points
19. Мутационната изменчивост е ненаследствена форма на изменчивост
2 points
20. Популационната вълна е рязко колебание в числеността на популацията
2 points
21. В текста има една грешка, посочете я и запишете правилното по-долу. В борбата за съществуване преживяват организмите, които притежават вредни изменения. Те достигат до полова зрялост и оставят потомство.
2 points
Your answer
22. С какво се характеризира определената изменчивост?
2 points
23. Бодлите на киселия трън и мустачките на граха са:
2 points
24. Идиоадаптациите са изменения, които винаги водят до усложняване на устройството и функцията на организмите
2 points
25. Борбата между скакалците и останалите насекоми е:
2 points
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy