ZŠ Polepy -Anketa pro učitele – cesta za kvalitou
Vážení, jelikož věříme, že vždy je možné něco zlepšit, rádi bychom zjistili Vaše názory ohledně Vašeho působení na naší škole. Budeme moc rádi za Vaše upřímné odpovědi, díky nimž budeme schopni lépe vyhodnotit co naše škola potřebuje nejvíce.
Prosím zaškrtněte *
Muž
Žena
Pohlaví
Prosím zaškrtněte *
do 3 let
3 - 10 let
11 - 20 let
nad 20 let
Praxe
Zamýšlíte se nad tím, jak zjistit, zda je Vaše pedagogická činnost ve vyučování kvalitní? *
Považujete celoživotní vzdělávání za samozřejmou součást své práce („učitel se musí neustále vzdělávat")? *
Required
Pokud jste v předchozí otázce zvolili ano, označte prosím, jakým způsobem se vy sami dále vzděláváte?
Clear selection
Do jaké míry souhlasíte *
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím - nemohu posoudit
Naše škola potřebuje změnu
Mezi žáky jsou dobré vztahy
V naší škole už jsem se setkal(a) s případem šikany mezi žáky
Naši absolventi jsou schopni samostatně myslet, rozhodovat se a obhajovat svá rozhodnutí
Naši absolventi se umí efektivně a samostatně učit
Vztahy mezi učiteli jsou dobré
Spolupráce učitelů v rámci mezipředmětových vztahů je dostačující
Uvítal/a bych možnost trávit se svými kolegy čas mimo vlastní vyučování (společné vzdělávání, pobyty, zájezdy…
Výuka podle ŠVP mi umožní více se realizovat ve svých předmětech
Výuka podle nového ŠVP je pro žáky školy změnou k lepšímu
Považuji za žádoucí používat i jiné metody výuky než frontální
Jsem ochoten (ochotna) stále na sobě pracovat a vzdělávat se, považuji celoživotní vzdělávání za samozřejmou součást své práce
Vedení školy je vstřícné k mému kariérnímu růstu a umožňuje mi (v rámci finančních možností školy) účastnit se akcí DVPP
Rád(a) bych se seznámil(a) i s dalšími metodami pedagogické práce (vedle těch, které znám).
Považuji za problém, že mi příliš často odpadají, resp. jsou vážně narušeny, hodiny kvůli jiným akcím (zájezdy, sportovní utkání, besedy…
Jsem spokojen(a) se současným způsobem organizování rodičovských schůzek
Škola se dostatečně věnuje protidrogové prevenci
Způsob hodnocení pomocí známek považuji za dostatečný
Považuji za problém, že prohřešky žáků proti školnímu řádu nejsou všemi vyučujícími hodnoceny podle stejných měřítek
Rozvrh hodin je sestavován také s ohledem na individuální potřeby vyučujících
Kritéria pro udělování osobních příplatků a odměn jsou mi jasná a považuji je za správná
V nenárokových složkách mzdy jsem (v rámci finančních možností školy) hodnocen(a) adekvátně své práci a přípravě na ni.
Případným zájemcům (s odpovídajícími předpoklady) naši školu doporučuji, resp. doporučil(a) bych.
Při svých hodinách běžně zařazuji kromě frontální výuky i další metody - je možné zatrhnout i více odpovědí. *
Required
Myslím, že žáci jsou přetěžováni - je možné zatrhnout i více odpovědí *
Required
Naši školu považuji za prestižní vzhledem k ... - můžete vybrat i více možností
Škola by měla především usilovat o to, aby: *
Required
Nejslabší stránky naší školy podle mne jsou
Nejsilnější stránky naší školy podle mne jsou
Na naší škole by se mělo změnit
Jsem učitelem právě na této škole, protože
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy