การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 2
ในวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน
ราคาท่านละ 14,999 บาท

***พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 13,000 บาท***

ปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วิธีการชำระเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่บัญชี: 374-1-49269-8
ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
คุณณัฐชา พัตรปาน
คุณปรียชาติ จันทโชติ
โทรศัพท์: 02-9428629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 หรือ Fax: 02-942-7991 หรือ e-mail: kufsp@hotmail.com

คำนำหน้าชื่อ(ไทย/อังกฤษ) *
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) *
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) *
ตำแหน่งปัจจุบัน(ภาษาไทย) *
ตำแหน่งปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ) *
หน่วยงาน/บริษัท(ภาษาไทย) *
หน่วยงาน/บริษัท(ภาษาอังกฤษ) *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ภาษาไทย) *
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ภาษาอังกฤษ) *
โทรศัพท์มือถือ *
Email *
หลักฐานการโอนเงิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service