Bystré oko, citlivé ucho a presný krok ...


... sú výbavou ľudí v pomáhajúcich profesiách.

“Curiouser and curiouser!”
(Lewis Carroll, Alice in Wonderland)

Pozývame vás do dielne koučov, psychológov, trénerov a tých, ktorí počúvajú a podporujú ľudí vo svojom okolí.
Poďte rozvíjať a prehĺbiť svoje zručnosti a intuíciu. Spoločne budeme objavovať výzvy a venovať sa tomu, ako ...:

• počúvať klienta a seba, čo sa deje "u nás oboch" a ako to môže súvisieť a posunúť klienta v téme
• byť expertom na "klientov tieň" - sprevádzať klienta tak, aby s témami, ktoré boli preňho nedostupné, vedel pracovať
• vytvoriť a udržať priestor, ktorý je bezpečný pre klienta aj pre vás
• pracovať so signálmi zo strany klienta a s procesom, ktorý sa odohráva a poskytuje informácie od prvej sekundy, keď ste sa stretli
• využívať paletu nástrojov, ktoré vám v kontakte s klientom pomáhajú spoznať a zachytiť "subtílne" podnety v rozprávaní, pohybe, postoji, hlase, očiach a dynamike klienta
• rôzne sa dá pracovať so spätnou väzbou a s tým, ako môže byť pre klienta užitočná
• si vyskladať zbierku vlastných nástrojov, ktoré využívate na porozumenie druhým
• humor a kreatívne techniky môžu pomôcť klientovi v porozumení sebe, rozhodovaní alebo v zmene
• sa môžete rozvíjať vďaka témam, ktoré ste objavili v práci s klientom –"dvere pre vlastný rozvoj"
• zakomponovať zmeny zvonka do vlastného fungovania
• vnímate, kto ste v pomáhajúcej profesii a ako sa vaša identita prelína s tým, čo žijete v súkromí
• zosúladiť hodnoty a dobré dôvody, ktorými sa riadite, s jazykom, hodnotami a kapacitou klienta

... ak sa chcete venovať niektorej z vyššie uvedených tém, môžete nám nižšie vyplniť kontakt na vás. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde sa danej téme budeme venovať.

Pre jednotlivé rozvojové aktivity a stretnutia vyberáme kľúčovú tému, techniky a sprevádzajúceho, ktoré vám z nej pomôžu vyťažiť maximum.

Tešíme sa na spoločné učenie sa, vzájomné zdieľanie a nový priestor na rozvoj.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question