Samtykkeerklæring
Email address *
Samtykket gjelder for: *
Your answer
Fødd: *
MM
/
DD
/
YYYY
Idrettslag: *
Required
Godkjent av foresette(namn): *
Your answer
Er det greit at det blir tatt bilete og film avdeg og/eller ditt born i samband med aktivitet i idrettslaget? *
Kan bileta av deg og/eller ditt born publiserast på passordsikra nettsider og ilukka Facebook-grupper? *
Kan bileta og evt. filmane av deg og/eller ditt born blir brukt på idrettslaget si opne heimeside og i sosiale media? *
Eg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligg vedlagd. *
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barnNorges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.Idrettsforbundets retningslinjer: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.