Uurimisseminari tagasiside küsitlus 2014
Küsitluse eesmärk on uurida, kas kursuse mängustamine (mänguelementide kasutamine) suurendas üliõpilaste aktiivset osalemist?

Palun hinnake alljärgnevate väidete paikkapidavust 5-punktisel skaalal. Võimalusel täpsustage oma vastust täiendavate kommentaaridega. Enamusele valikvastustega küsimustele vastamise eest teenib 2 XP. Piisava hulga kommentaaride korral võib teenida veel täiendavad 2 XP.

Kogunenud andmeid kasutatakse Martin Sillaotsa doktoritöös.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nimi *
Sinu avatari- või isikunimi
1.1 Õpitegevustega seotud pingutus oli mulle jõukohane
Ei
Jah
Clear selection
1.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
1.2 Minu vilumused ja teadmised suurenesid kursuse vältel
Ei
Jah
Clear selection
1.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
1.3 Õpitegevuste raskusaste oli tasakaalus minu oskuste ja teadmistega
Ei
Jah
Clear selection
1.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
1.4 Õpitegevuste raskusaste suurenes kursuse edenedes
Ei
Jah
Clear selection
1.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
1.5 Õppetööga seotud pinge oli minu jaoks sobiv
Ei
Jah
Clear selection
1.5 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.1 Kursuse õpitegevused ajendasid mind aktiivselt osalema
Ei
Jah
Clear selection
2.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.2 Kursuse sisule ja õpitegevustele oli kerge keskenduda
Ei
Jah
Clear selection
2.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.3 Kas kursuse käigus esines tähelepanu häirivaid tegureid?
Ei
Jah
Clear selection
2.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.4 Kõik õpitegevused olid seotud aine sisuga
Ei
Jah
Clear selection
2.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.5 Kõik õpitegevused olid kaasahaaravad
Ei
Jah
Clear selection
2.5 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.6 Tundus, et mõned olulised teemad jäid mängimise tõttu tähelepanuta
Ei
Jah
Clear selection
2.6 Kui võimalik, siis palun põhjendage
2.7 Kõik õpitegevused olid huvitavad
Ei
Jah
Clear selection
2.7 Kui võimalik, siis palun põhjendage
3.1 Kursuse eesmärgid olid arusaadavad
Ei
Jah
Clear selection
3.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
3.2 Õpitegevuste eesmärgid olid arusaadavad
Ei
Jah
Clear selection
3.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
4.1 Tagasiside õpitegevustele oli piisavalt kiire
Ei
Jah
Clear selection
4.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
4.2 Tagasiside sisu oli piisav
Ei
Jah
Clear selection
4.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
4.3 Kursuse elektroonilist keskkonda oli kerge kasutada
Ei
Jah
Clear selection
4.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
4.4 Omasin ülevaadet oma edenemisest kogu kursuse jooksul
Ei
Jah
Clear selection
4.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
5.1 Omasin kontrolli oma tegevuste üle kogu kursuse jooksul
Ei
Jah
Clear selection
5.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
5.2 Omasin kontrolli oma edenemise üle kogu kursuse jooksul
Ei
Jah
Clear selection
5.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
5.3 Kursuse käigus katsetasin erinevaid meetodeid ja strateegiaid tulemuste saavutamiseks
Ei
Jah
Clear selection
5.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
5.4 Kursuse käigus oli võimalik vigu parandada
Ei
Jah
Clear selection
5.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
6.1 Õpitegevused olid kaasahaaravad
Ei
Jah
Clear selection
6.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
6.2 Õpitegevusi sooritades igapäevamured ununesid
Ei
Jah
Clear selection
6.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
6.3 Õpitegevusi sooritades tundus, et aeg liigub tavapärasest kiiremini
Ei
Jah
Clear selection
6.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
6.4 Õpitegevusi sooritades tekkis olukordi, kus unustasin oma isiklikud mured
Ei
Jah
Clear selection
6.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
6.5 Õpitegevusi sooritades tekkis grupikaaslastega emotsionaalne side
Ei
Jah
Clear selection
6.5 Kui võimalik, siis palun põhjendage
7.1 Avatari loomine soodustas ainesse sulandumist
Ei
Jah
Clear selection
7.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
7.2 Avatari muutis mu käitumist kursusel
Ei
Jah
Clear selection
7.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
8.1 Edetabel tekitas võistlusmomendi
Ei
Jah
Clear selection
8.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
8.2 Edetabel motiveeris mind aktiivsemalt osalema
Ei
Jah
Clear selection
8.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
8.3 Tööde eest antavate punktide hulk oli kooskõlas töö mahuga
Ei
Jah
Clear selection
8.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
8.4 Kursuse käigus tajusin võistlust üliõpilaste vahel
Ei
Jah
Clear selection
8.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
9.1 Punktide teenimine oli juhuslik
Ei
Jah
Clear selection
9.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
9.2 Punktide teenimine oli seotud minu teadmistega
Ei
Jah
Clear selection
9.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
9.3 Punktide teenimine oli seotud minu aktiivsusega
Ei
Jah
Clear selection
9.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.1 Gruppide moodustamine oli põhjendatud
Ei
Jah
Clear selection
10.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.2 Gruppide moodustamise viis oli sobiv
Ei
Jah
Clear selection
10.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.3 Kursuse käigus tekkis osalejate vahel koostöö
Ei
Jah
Clear selection
10.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.4 Kursus soodustas õpilastevahelist suhtlust
Ei
Jah
Clear selection
10.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.5 Grupitöös osalemine sujus tõrgeteta
Ei
Jah
Clear selection
10.5 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.6 Grupitöö tulemuste esitlemine oli kaasahaarav
Ei
Jah
Clear selection
10.6 Kui võimalik, siis palun põhjendage
10.7 Gruppitöö võimaldas punkte teenida ilma reaalselt panustamata
Ei
Jah
Clear selection
10.7 Kui võimalik, siis palun põhjendage
12.1 Kõik lugemisülesanded said täidetud
Lugesin varem kaitstud töid
Ei
Jah
Clear selection
12.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
12.2 Lugemisülesanded olid õigustatud
Ei
Jah
Clear selection
12.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
12.3 Grupisisene arutelu andis loetust hea ülevaate
Ei
Jah
Clear selection
12.3 Kui võimalik, siis palun põhjendage
12.4 Loetu analüüsimine kahe meeskonnava vastasseisuna oli kaasahaarav
Ei
Jah
Clear selection
12.4 Kui võimalik, siis palun põhjendage
13.1 Viktoriini kasutamine loengu asemel oli õigustatud
Ei
Jah
Clear selection
13.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
13.2 Võistlusmoment viktoriini ajal suurendas osalemise aktiivsust
Ei
Jah
Clear selection
13.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
14.1 Oli õiglane, et grupp pidi valima parima plaani ja ainult võitja sai õiguse oma plaani esitleda ning punkte teenida
Ei
Jah
Clear selection
14.1 Kui võimalik, siis palun põhjendage
14.2 Oli õiglane, et ühe lugemisülesande puhul sai grupp valida parima esitluse ja ainult võitja teenis punkte
Ei
Jah
Clear selection
14.2 Kui võimalik, siis palun põhjendage
15 Kas soovite veel midagi lisada?
Mida tuleks sellel kursusel teisiti teha?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy