แบบประเมินความพึงพอใจห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2562)
แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและโดยรอบอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ทั้งนี้ จะได้นำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอุปกรณ์และสถานที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล *
อายุ *
ประเภทผู้ใช้บริการ *
สาขาวิชา *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse