Inschrijvingsformulier IMK schooljaar 2020-2021 - eerste leerjaar
Inschrijvingsformulier IMK schooljaar 2020-2021

Deze inschrijving gebeurt onder opschortende voorwaarde omdat het juiste attest of getuigschrift nog niet kan worden voorgelegd.
*
MM
/
DD
/
YYYY
Voornaam van leerling *
Your answer
Naam van leerling *
Your answer
Geboortedatum van de leerling *
MM
/
DD
/
YYYY
Geboorteplaats van de leerling *
Your answer
Geslacht *
Required
Geboorteland van de leerling *
Your answer
Nationaliteit van de leerling *
Your answer
Rijksregisternummer van de leerling *
Your answer
Straat en huisnummer van de leerling *
Your answer
Postcode + gemeente van de leerling *
Your answer
Gsm nummer van de leerling *
Your answer
Studierichting en jaar *
Required
Woon- en leefvorm *
Required
Voornaam van de vader *
Your answer
Naam van de vader *
Your answer
Gsm nummer van de vader *
Your answer
E-mailadres van de vader *
Your answer
Beroep van de vader *
Your answer
Telefoon van het werk van de vader
Your answer
Straat + huisnummer van de vader (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Your answer
Postcode + gemeente van de vader (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Your answer
Voornaam van de moeder *
Your answer
Naam van de moeder *
Your answer
Gsm nummer van de moeder *
Your answer
E-mailadres van de moeder *
Your answer
Beroep van de moeder *
Your answer
Telefoon van het werk van de moeder
Your answer
Straat + huisnummer van de moeder (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Your answer
Postcode + gemeente van de moeder (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Your answer
Indien van toepassing volgen enkele vragen over de samenwonende nieuwe partner van de vader of moeder. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Voornaam + naam van de partner van de vader
Your answer
Telefoon - of gsm nummer van de partner van de vader
Your answer
Voornaam + naam van de partner van de moeder
Your answer
Telefoon - of gsm nummer van de partner van de moeder
Your answer
Indien verschillend van vader of moeder volgen enkele vragen over de voogd van de leerling. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Voornaam van de voogd
Your answer
Naam van de voogd
Your answer
Gsm nummer van de voogd
Your answer
E-mailadres van de voogd
Your answer
Beroep van de voogd
Your answer
Telefoon van het werk van de voogd
Your answer
Indien van toepassing volgen enkele vragen over de instelling waar de leerling verblijft. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Naam van de instelling
Your answer
Telefoonnummer van de instelling
Your answer
Contactpersoon van de instelling
Your answer
Gsm nummer van de contactpersoon van de instelling
Your answer
Straat + huisnummer van de instelling
Your answer
Postcode + gemeente van de instelling
Your answer
Hierna volgen enkele vragen voor ouders die gescheiden zijn. Het betreft de briefwisseling, rapporten, uitnodiging voor het oudercontact,... Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Moeten beide ouders briefwisseling, uitnodigingen, rapporten ontvangen?
Zijn er onderlinge/juridische afspraken i.v.m. de betaling van de schoolrekening?
Indien ja, welke?
Your answer
Hebben zich in de voorbije maanden wijzigingen voorgedaan in de gezinssituatie, die gevolgen hebben voor het schoolse functioneren?
Indien ja, welke?
Your answer
Welke godsdienst wordt thuis beleden? *
Your answer
Heeft uw kind een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het Buitengewoon Onderwijs? *
Indien ja, voor welk type? Let op: in deze situatie gebeurt de inschrijving 'onder ontbindende voorwaarde'. (Er wordt overlegd of de verwachtingen van de ouders en de mogelijkheden en de draagkracht van de school voldoende in overeenstemming gebracht kunnen worden.)
Your answer
Naam en gemeente van de vorige school (basisschool of secundaire school indien de leerling het eerste jaar opnieuw doet). *
Your answer
Wat is het laatste leerjaar dat de leerling heeft gevolgd? *
Your answer
Heeft hij/zij het getuigschrift basisonderwijs reeds behaald? *
Required
Indien de vorige school een secundaire school was, welke studierichting heeft hij/zij gevolgd?
Your answer
Indien de vorige school een secundaire school was, welke attest heeft zij behaald?
Your answer
Indien de vorige school een secundaire school was en hij/zij een B-attest heeft gekregen, voor welke richtingen wordt hij/zij geclausuleerd?
Your answer
Is de leerling ooit blijven zitten? *
Required
Zijn er vakken waarmee uw kind meer dan gewone problemen heeft? Zo ja, welke? *
Your answer
Heeft uw kind naschoolse hulp gekregen? Zo ja, waarvoor? wanneer? waar? *
Your answer
Geeft de naschoolse inzet problemen? Zo ja, welke? (planning, concentratie, zelfstandigheid,...) *
Your answer
Gelieve aan te duiden indien van toepassing *
Required
Voor een leerling met (specifieke) onderwijsbehoeften: Welke (specifieke) onderwijsbehoefte(n) werd(en) vastgesteld?
Heeft u aanvullende opmerkingen over de zorgbehoeften?
Your answer
Duid aan wat van toepassing is. *
Overleg en afspraken m.b.t. het begeleidingsplan worden opgevolgd door de leerlingenbegeleiding en klassenraad.
Required
Duid aan wat van toepassing is. *
Overleg en afspraken m.b.t. het begeleidingsplan worden opgevolgd door de leerlingenbegeleiding en klassenraad.
Required
Indien de leerling een verslag van het CLB heeft dat toegang geeft tot het Buitengewoon Onderwijs, wilt u dat uw kind deelneemt aan:
Kreeg uw kind op de vorige school aangepaste taalbegeleiding? Zo ja, welke? *
Your answer
Zijn er aandachtspunten i.v.m. problematisch of onaangepast gedrag met leeftijdsgenoten of volwassenen? Zo ja, welke? *
Your answer
Zijn er voorname medische aandachtspunten, signalen, opvang, reacties? Zo ja, welke? *
Your answer
Contactpersoon + gsm nummer bij dringende situaties van de leerling. *
Your answer
Verplaatsing naar school: *
Required
Eet de leerling op school? *
Required
Op welk adres (alleen familie) gaat de leerling lunchen indien hij/zij niet op school blijft eten?
Your answer
Heeft de leerling reeds een broer of zus op de school? Zo ja, wie? *
Your answer
Wie is de huisdokter? + telefoonnummer *
Your answer
Zijn er nog bijkomende opmerkingen die u belangrijk vindt voor de school? *
Your answer
De ouders en leerling gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy