แบบลงทะเบียนขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS (Registration for request of COPYLEAKS account)
การขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS 
1. บัณฑิตวิทยาลัยบอกรับสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS จำนวน 1,000 Accounts
2. บัณฑิตวิทยาลัยเปิด Account สำหรับตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
3. กำหนดให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (xxx@psu.ac.th หรือ xxx@xxx.psu.ac.th) ในการลงทะเบียนเพื่อขอเปิด Account ใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS
4. กรณีที่มี Account ใดที่ไม่ใช้งาน หรือใช้งานเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จะปิด Account ออกจากระบบทุกเดือน เพื่อให้สิทธิในการใช้งานกลับคืนมาให้นักศึกษาท่านอื่นใช้งานต่อไป
5. นักศึกษาเข้า E-mail ตนเองเพื่อตรวจสอบ link CopyLeaks โดย Login ผ่าน Microsoft Outlook เท่านั้น ซึ่ง จะต้องใช้ E-mail User รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ PSU Passport
6. คู่มือการใช้งานที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis/copyleaks.html
7. ติดต่อผู้ดูแล : 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน  
โทร : 0-7428-6988 E-mail sirinan.s@psu.ac.th 
สำหรับบุคลากร/นักวิจัยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 0-7428-2367


Registration for request of COPYLEAKS account
1. The Graduate School agrees to use the COPYLEAKS program for 1,000 Accounts
2. An account is used for dissertation, thesis, research works in graduate study level only.
3. A required Email must be xxx@psu.ac.th or xxx@xxx.psu.ac.th for COPYLEAKS account availability.
4. If any account is either inactive or already used, that account shall be closed every month due to returned account for another students
5. Login to a student’s email of Microsoft Outlook to check a link of CopyLeaks by studentID@email.psu.ac.th with PSU Passport
7. Contact Person :  
Graduate Student Ms. Sirinan Srion , Graduate School  
Tel : 0-7428-6988 E-mail : sirinan.s@psu.ac.th
Instructor/Researcher Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center 0-7428-2367

Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณากรอกข้อมูลขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS ให้ครบถ้วน / Please complete a registration form below.
E-mail ของมหาวิทยาลัยที่เปิดใช้งาน  COPYLEAKS / Email: xxx@psu.ac.th หรือ xxx@xxx.psu.ac.th เท่านั้น *
A required Email must be xxx@psu.ac.th or xxx@xxx.psu.ac.th Only.
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) (ระบุภาษาอังกฤษ) *
สถานะการใช้งาน (Status) *
รหัสนักศึกษา (Student Id) ถ้ามี 
คณะ (Faculty) *
หน่วยงานอื่น ๆ Institution (โปรดระบุ)
เบอร์โทร (Phone Number)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse