ANALIZA ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI STAREJŠIH OD 50 LET V SLOVENIJI
Spoštovani,

končujeva študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in piševa magistrsko nalogo z naslovom ANALIZA ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI STAREJŠIH OD 50 LET V SLOVENIJI. Radi bi analizirali stanje v Sloveniji na področju zaposlovanja starejših od 50 let, zato bi radi pridobili vaše mnenje in izvedeli, kakšne izkušnje ste imeli v času brezposelnosti in/ali po novi zaposlitvi. Le z vašo pomočjo bo najina naloga lahko kakovostna in verodostojna.

Torej, anketa je namenjena vsem tistim, ki ste dopolnili 50 let in ste bili kadarkoli od leta 2008 do danes (2020) brezposelni in/ali prijavljeni na ZRSZ (tudi tistim tik pred upokojitvijo).

Lepo vas prosiva, da anketo rešite v celoti. Podatke bova zbirali do vključno 29. februarja 2020. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za vsa morebitna vprašanja sva na voljo na: klavdija.stimec@gmail.com in brankaradisic@gmail.com.


Najlepša hvala za pomoč, Branka in Klavdija


Ps: pri določenih vprašanjih je možen odgovor "Other" kar pomeni "Drugo". Sem zapišete oziroma navedete vaš odgovor, ki je drugačen od nudenih možnosti.

Spol anketiranca *
Starost anketiranca *
Your answer
Navedite regijo vašega prebivališča. *
Kakšna je vaša stopnja izobrazbe? *
Kakšna je vaša dosežena delovna doba in koliko imate delovnih izkušenj (odgovora ločite z poševnico (/))? *
Your answer
Kakšen je vaš trenutni status na trgu dela? *
Navedite razlog vaše brezposelnosti kadarkoli v obdobju od 2008 do vključno 2020. Na vprašanje odgovorite tudi tisti, ki ste trenutno zaposleni. Možnih je več odgovorov. *
Required
V katerem letu(ih) ste bili prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ). Možnih je več odgovorov. *
Required
Če ste se medtem zaposlili, kako hitro ste prišli do zaposlitve (od dne prijave na ZRSZ do dne zaposlitve - mesecev/let): *
Your answer
Ali vam je bil svetovalec ali kdo drug na ZRSZ v pomoč pri iskanju zaposlitve? *
Kako ste oziroma ste bili zadovoljni z dodeljenim svetovalcem na ZRSZ? Vprašanje je namenjeno vsem, ki ste bili v obdobju od 2008 do danes (2020) kadarkoli prijavljeni na ZRSZ. Ocenite od 1 do 5 (možna lestvica: 1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). *
1
2
3
4
5
Prvi vtis (sprejem na prvi razgovor)
Prijaznost
Svetovanje (nudenje informacij)
Svetovalec pomaga pri reševanju težav
Napotitev na delo (posredovanje dela)
Napotitev na izobraževanje/usposabljanje
Ažurnost obveščanja o novostih
Kaj pričakujete od dodeljenega svetovalca oz. ZRSZ? *
Your answer
Ali ste kdaj odklonili napotitev na prosto delovno mesto s strani ZRSZ? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "da" navedite razlog zakaj?
Your answer
Če ste bili s strani svetovalca napoteni na izobraževanje, napišite na katero oz. kakšne vrste izobraževanja (npr.: tečaj tujega jezika, razna usposabljanja – kako napisati življenjepis, slepo tipkanje, računalniško izobraževanje)? *
Your answer
Ali vam je to dodatno izobraževanje, na katerega ste bili napoteni, koristilo pri iskanju zaposlitve? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "ne", navedite zakaj ne?
Your answer
Ali obveznosti (kot so npr.: izpolnjevanje zaposlitvenega plana/pošiljanje prošenj ipd...), ki vam jih naloži oz. se dogovorite na ZRSZ, redno izpolnjujete? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "ne" oz. "mi jih ne naložijo", navedite razlog zakaj ne?
Your answer
Ali ste bili vključeni v program izvajanja aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) pri ZRSZ? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "da", navedite kdaj je bilo to in kateri program?
Your answer
Ali mislite, da imate večje možnosti zaposlitve s pomočjo programov APZ? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "ne", navedite razlog zakaj ne?
Your answer
Ali menite da so programi APZ, ki so namenjeni za starejše od 50 let, primerno oblikovani? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "ne", navedite razlog zakaj ne?
Your answer
Kako pogosto (ste spremljali) spremljate objave in se prijavljate na prosta delovna mesta? *
Ali ste pripravljeni opravljati tudi druga dela, ne samo dela, za katere imate pridobljeno izobrazbo? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "ne", navedite razlog zakaj ne?
Your answer
V primeru, da ste opravljali prostovoljno delo, prosimo opišite izkušnjo (kje, kdaj, koliko časa, kaj ste počeli in zakaj ste se za to odločili).
Your answer
Kaj bi vam olajšalo iskanje zaposlitve? Možen je samo en odgovor. *
Ocenite spodnje trditve, ki veljajo za vas (možna lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). *
1
2
3
4
5
Rad se udeležujem izobraževanj/usposabljanj, ki jih organizira ZRSZ
Vedno sem se pripravljen kaj novega naučiti
V primeru zaposlitve, bi se bil pripravljen preseliti tudi v tujino
Nimam težav s prilagajanjem na nove (delovne) razmere
Govorim vsaj še en jezik EU
Nimam težav pri uporabi računalnika (uporaba interneta in MS Office)
Kakšni so bili vaši občutki ob izgubi zaposlitve? Možnih je več odgovorov. *
Required
Katerim od spodaj naštetih stvareh ste se morali odpovedati v času brezposelnosti? Možnih je več odgovorov. *
Required
Ali se v času brezposelnosti soočate oz. ste se soočali s katero od spodaj navedenih težav, ki vpliva na vaše zdravstveno stanje? Možni odgovori so: da, ne ali ne vem. *
Da
Ne
Ne vem
Nespečnost
Čustveno neravnovesje/psihološke težave
Slaba volja
Prepirljivost
Sprememba telesne teže (debelost/hujšanje)
Pretirano kajenje
Prekomerno pitje alkoholnih pijač
Težave s prebavo in/ali krvnim tlakom (previsok, prenizek)
Ali ste prejemnik denarnega nadomestila pri ZRSZ? *
Ali ste prejemnik denarne socialne pomoči v okviru Centra za socialno delo? *
Ali ste se kdaj obrnili na pomoč k humanitarni organizaciji (zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin)? *
Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z "da" navedite h kateri humanitarni organizaciji ste se obrnili in po kakšno vrsto pomoči? Če pa ste odgovorili z "ne", pa navedite razlog za kaj ne?
Your answer
Kdo je najhitreje zaposljiv po vašem mnenju? Možnih je več odgovorov. *
Required
Kakšno je po vašem mnenju stanje zaposljivosti starejših od 50 let v Sloveniji? *
Zakaj menite da je tako?
Your answer
Kaj je po vašem mnenju največji razlog za brezposelnost starejših od 50 let? Možen je samo en odgovor. *
Slovenska družba je ena od najhitreje starajočih se družb v EU, kaj menite, kakšna prihodnost pri zaposlovanju starejših od 50 let nas čaka? *
Zakaj menite, da bo tako?
Your answer
V primeru, da ste se zaposlili ali premestili na drugo delovno mesto po 50 letu, ali lahko opišete to izkušnjo? Je ta dobra ali slaba? Kako so vas sprejeli v kolektivu? Kako ste se tam počutili? Katero delo ste opravljali? Ste bili zadovoljni z delovnimi pogoji? Ste bili deleži kakšnih predsodkov? Vam je bilo kaj težko delati/se naučiti? Ste vi sodelavce kaj novega naučili? V primeru, da vam spodaj zmanjka prostora, nama lahko nadaljevanje napišete čisto pri zadnjem vprašanju ali pa nama odgovor posredujete po e-pošti, ki je naveden na začetku ankete. *
Your answer
V primeru, da so vas po 50-em letu premestili na drugo delovno mesto, prosimo navedite razlog zakaj?
Your answer
Bi nam radi še kaj sporočili?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy