BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (LUARAN) BIL. 1/2012, PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM. TEMPOH RUJUKAN: JAN-JUN 2012

  BAHAGIAN A

  Sila tandakan jawapan yang bersesuaian.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B: PENILAIAN PERKHIDMATAN PPSPPA

  Sila pilih jawapan mengikut skala yang telah ditetapkan. 0. Tidak Berkaitan 1. Tidak Memuaskan 2. Kurang Memuaskan 3. Memuaskan 4. Baik 5. Sangat Baik

  PENILAIAN TERHADAP PERKHIDMATAN WARGA KERJA PPSPPA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PENILAIAN TERHADAP INFRASTRUKTUR WARGA DAN KEMUDAHAN PPSPPA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PENILAIAN TERHADAP PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PPSPPA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PERKHIDMATAN PPSPPA

  This is a required question