แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ
แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านในการไปรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาลซึ่งรับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ กรุณาตอบแบบสำรวจตามความรู้สึกของท่าน ผลการตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานของสำนักงานต่อไป
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service