แบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่

ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น. (เฉพาะคนไข้ศูนย์ส่งต่อทางจักษุวิทยา)
  This is a required question
  This is a required question

  ตารางและคลินิคแพทย์ลงตรวจ

  สามารถตรวจสอบคลินิค และ ชื่อแพทย์ที่ลงตรวจ www.metta.go.th/clinic
  This is a required question

  ขอทำบัตรใหม่

  กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอบคุณที่ใช้บริการ

  ติดต่อรับเอกสาร ที่หน่วยเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องบัตร ช่องบริการที่ xx ) เวลา 8.30 - 15.30 น.

  Captionless Image