Omgaan met Parijs in de klas | VO

Deze vragenlijst is een vervolg op de vragenlijst die wij in januari dit jaar uit hebben gezet onder leraren en die door 500 leraren is ingevuld. We willen je vragen (weer) een bijdrage te leveren aan het inventariseren van de praktijk in scholen, waar het gaat om het spreken over en verwerken van de aanslagen. Om een beeld te krijgen van het bespreken NU, maar ook om in beeld te krijgen of er door jullie verschillen worden opgemerkt in de dagen na de nieuwe aanslagen, in vergelijking met de aanslag op Charlie Hebdo. Uiteindelijk willen we de input gebruiken om de (structurele) dialoog tot stand te brengen tussen leraren, ouders, en leerlingen.

We hopen zoveel mogelijk leraren te bereiken. Ook leraren die er geen aandacht aan hebben besteed nodigen we van harte uit te reageren. We willen jullie graag vragen deze vragenlijst te delen met collega's in je school met het dringende verzoek de lijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. Wij zullen zeer discreet met je antwoorden omgaan. Wel kunj je onderaan je e-mailadres doorgeven We koppelen dan de resultaten terug. In samenwerking met Het ABC,

Alderik Visser en Henk ter Haar

In samenwerking met Abc Onderwijsadvies

1) In welke hoedanigheid vul je deze vragenlijst in?
2) Op wat voor school geef je les?
3) Als je les geeft aan een school voor bijzonder onderwijs, wat is dan de grondslag van de school?
4) In welke gemeente en wijk staat de school?
5) Hoe zou je de school waar je onderwijs verzorgt typeren?
6) Heb je in de les aandacht besteed aan de recente terreuraanslagen in Parijs?
Als je hier nee invult, ga dan verder naar 12.
7) In welke klas(sen) heb je dat gedaan?
8) Welk doel had/heb je voor ogen met het aandacht besteden aan dit nieuws?
9) Op welke manier(en) heb je de aanslagen aan de orde gesteld / besproken?
10) Als je wilt, kun je hieronder nog nader beschrijven hoe je er in de klas mee bezig bent geweest.
11) Geef in vier steekwoorden aan vanuit welke waarden of overtuigingen je in de klas aandacht hebt besteed aan de gebeurtenissen in Parijs.
12) Misschien heb je er bewust geen aandacht aan besteed. Licht dan toe waarom je hiervoor hebt gekozen.
(indien van toepassing)
13) In welke mate voel(de) je je belemmerd om zulke politiek / maatschappelijk / religieus gevoelige onderwerpen ter sprake te brengen?
in 't geheel niet
heel erg
14) Als je je belemmerd voelde, op welke manier / middels welke ondersteuning zouden deze belemmeringen kunnen worden weggenomen?
Indien van toepassing
15) Heb je met collega's besproken hoe zij er aandacht aan zouden geven in de klas?
16) Zo ja, geef dan kort weer waarover je gesproken hebt en wat je ervan vond om er met hen over te praten.
17) Heeft de schoolleiding / Heb je als schoolleiding verwachtingen uitgesproken ten aan zien van het spreken met leerlingen over de aanslagen?
18) Heeft de schoolleiding gefaciliteerd/ondersteund in het aangaan van het gesprek met de klas?
19) Zo ja, waaruit bestond deze ondersteuning?
Indien van toepassing
20) Misschien heb je in januari ook met leerlingen gesproken naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo. Zo ja, heb je verschillen gemerkt in de reacties van leerlingen nu en toen?
Indien van toepassing
21) Zo ja, wat is je opgevallen?
Indien van toepassing
22) Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp dat nog niet aan bod is gekomen in de vragenlijst?
23) Wat is je e-mailadres?
(Niet verplicht, maar zo kunnen we eventueel contact zoeken en doorvragen n.a.v. je antwoorden; ook kun je zo de uitkomsten toegestuurd krijgen)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service