JAVORNÍCKA STOVKA 2019
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR (NÁHRADNÍCI) - ENROLLMENT FORM (WAITING LIST)
Meno: *
First name:
Your answer
Priezvisko: *
Surname:
Your answer
Kategória: *
Category:
Dátum a rok narodenia (DD.MM.RRRR): *
Birth date and year (DD.MM.YYYY):
Your answer
Bydlisko (stačí mesto / obec): *
Home town:
Your answer
Krajina: *
Country:
Your answer
E-mailová adresa: *
E-mail address:
Your answer
Telefón vrátane predvoľby (SIM karta, ktorú budete mať v telefóne počas podujatia): *
Phone number including phone code (SIM card, which will be in your mobile phone during the event):
Your answer
Športový klub / turistický klub / tím:
Sports club / Hiking club / Team:
Your answer
Potrebujem prevoz batožiny z miesta štartu do cieľa (http://javornicka100.wbl.sk/Prevoz-batoziny-a-dropbagy.html): *
I need a baggage transport from start point to finish place (http://javornicka100.wbl.sk/Baggage-transport-and-dropbags.html):
Dropbag na občerstvovaciu stanicu K4 Semeteš na 50. km (http://javornicka100.wbl.sk/Prevoz-batoziny-a-dropbagy.html) *
Dropbag to the K4 Semeteš aid station at 50. km (http://javornicka100.wbl.sk/Baggage-transport-and-dropbags.html)
Špeciálne požiadavky na občerstvenie:
Special requirements for refreshment:
Oboznámil(a) som sa s pravidlami podujatia Javornícka stovka a súhlasím s nimi: http://javornicka100.wbl.sk/Pravidla.html *
I made the acquaintance and accept the regulations of the Javornícka stovka event: http://javornicka100.wbl.sk/Regulations-.html
Required
Súhlasím s uverejnením svojho mena, priezviska, krajiny a názvu klubu resp. tímu v zozname prihlásených účastníkov na webovej stránke http://javornicka100.wbl.sk (resp. neskôr na www.javornicka100.sk) na dobu jedného roka. *
I agree with the publication of my name, surname, nationality and club or team name in the list of registered participants on the website www.javornicka100.wbl.sk (or later on www.javornicka100.sk) limited to one year.
Súhlasím so zverejnením fotografií a videa, na ktorých budem zobrazený na webovej stránke www.javornicka100.wbl.sk (resp. neskôr na www.javornicka100.sk) a na facebookovej stránke Javornícka stovka počas obdobia 10 rokov. *
I agree with the publication of photos and videos in which I will be displayed on the website www.javornicka100.wbl.sk (or later on www.javornicka100.sk) and Facebook page Javornicka stovka limited to ten years.
Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári na účel registrácia na športové podujatie Javornícka stovka, prevádzkovateľovi Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL so sídlom Nejedlého 41, Bratislava, IČO 42364582 na dobu jedného roka. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. http://javornicka100.wbl.sk/Podmienky-spracuvania-osobnych-udajov.html *
As the person concerned I am hereby granting a consent with the processing of my personal data contained in this enrollment form for registration for the event Javornícka stovka to the operator SLOVAK ULTRA TRAIL, Civil Association, based in Nejedlého 41, Bratislava, ID 42364582 (limited to one year). Consent may be revoked at any time by sending a request to the address of the operator.
Odkaz organizátorom:
Message to organizers:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service