Opgave optocht CV De Kevers
Op carnavalsmaandag zal er weer een mooie kleurrijke stoet door Kessel trekken.
Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot carnavalszaterdag om 12.00 uur opgeven.
Daarna is meedoen nog wel mogelijk, maar maakt u geen kans meer op een van de prijzen!

Belangrijk! De laatste optocht hebben we na de optocht behoorlijk wat overlast gehad van kapotte bierflessen en drankflessen, met name op de Markt. Laten we met z'n allen zorgen dat dit niet meer gebeurd! Ruim jullie eigen spullen op en spreek mensen erop aan als jullie zien dat er rotzooi gemaakt wordt! Alvast bedankt!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
TestDeelname onger naam *
Contactpersoen *
Tillefoonnummer *
Wat? *
Muziek *
Opmerkinge:
Informatie
Het opstellen van de optocht zal om 14.00 uur zijn op de Veersepad vanaf de Baarskampstraat richting Veers.

Om 14.30 uur vertrekt de optocht
Route: Beeselseweg, Esdoornstraat, St. Corneliusstraat, St. Marcusstraat, Mariastraat, Gelrestraat, Keverbergstraat, Baarskampstraat, Dorpstraat en aankomst op de Markt.

We verzoeken iedereen, die zijn of haar auto in deze route geparkeerd heeft, om deze op carnavalsmaandag van 12.00 tot 17.00 uur elders te parkeren, zodat de optochtroute vrij is van auto's en schade wordt voorkomen!

Het gooien van snoepgoed is alleen toegestaan vanaf de laatste wagen in de optocht en dat is als vanouds de Prinsenwagen. In verband met de veiligheid van de kinderen langs de route is deze voorwaarde uitdrukkelijk opgenomen in de optochtvergunning verstrekt door de Gemeente Peel en Maas.

Cross-motoren en/of crossauto's zijn niet toegelaten en in overleg met de politie worden wagens die hinderlijk zijn (b.v. open vuur, rook, teveel lawaai, etc. etc.) uit de optocht gezet.

OPTOCHTJURERING :

We onderscheiden vier categorieën:

A. Einzelgänger
B. Klein groepe
C. Groëte groepe
D. Wages

Beoordeling zal plaatsvinden op basis van:
1. Afwerking Totaalplaatje, mooi geheel punten 1 t/m 5
2. Idee Origineel en/of actueel punten 4 t/m 8
3. Actie Presentatie, interactie met publiek punten 6 t/m 10

Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met Victor Gielen - tel. 06 46603702

ALAAF!

Cv de Kevers.
Reglement
O P T O C H T R E G L E M E N T  - Versie Januri 2024

Reglement t.b.v. optocht.

1.         Crossmotoren en crossauto’s worden niet toegelaten;

2.         Wagens welke hinderlijk zijn worden niet toegelaten;

3.         Open vuur en rook is verboden;

4.         Normen en waarden dienen gerespecteerd te worden;

5.         Aanwijzigingen van de optochtcommissie dienen te worden opgevolgd;

6.         De toegewezen plaats (nummer) dient men tijdens de optocht te handhaven

(het is niet toegestaan hiervan af te wijken);

7.         Geef  anderen de ruimte om zich te kunnen presenteren;

8.         Het gooien van strooigoed (snoep, etenswaren en andere attributen) is enkel toegestaan voor de prinsenwagen (eis gemeentelijke vergunning);

9.         Indien het gedrag van een deelnemer leidt tot schade en of vervuiling van eigendom van derden zullen de daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de betreffende deelnemer;

10.       Het rijden van carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen één uur voor het tijdstip van opstellen en één uur na het ontbinden van de stoet.

11.       Indien onrechtmatigheden worden geconstateerd zal de optochtcommissie de betreffende groep uit de optocht verwijderen;

12.       Elke deelnemer wijst een contactpersoon aan, die bij het afhalen van het deelnemersnr. tekent voor ontvangst en namens deelnemer verklaart akkoord te gaan met dit reglement.

13.       Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen;

a) Te voldoen aan alle technische eisen welke daarvoor in de Wegenverkeers-     wetgeving zijn gesteld.

b) Door de respectievelijke eigenaar(s), houder(s), WA verzekerd te zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Eigenaar(s), houder(s)  dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het deelnemen met het motorvoertuig aan de carnavalsoptocht W.A verzekerd zijn.

c) Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame personen door de wet erkend.

d) Het is verboden (ook in de optocht) een voertuig te besturen terwijl de bestuurder verkeert  onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat dit de rijvaardigheid kan verminderen

14        De optochtcommissie behoudt zich het recht voor om ten aller tijden, schade veroorzaakt  door deelnemer(s), waarvoor “CV De Kevers” aansprakelijk wordt  gesteld, te verhalen op de veroorzaker(s) van de schade.

15        De uitspraak van de jury is bindend.

16        In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de CV De Kevers.


BELANGRIJK :

Om tijdens het opstellen problemen te voorkomen verzoeken wij het volgende:

Opstellen op Veersepad vanaf Baarskampstraat richting Veers;
De nummer één stelt zich op nabij de aansluiting Veersepad – Veers;
Let op de nummers aan de lantaarnpalen;
De nummers 01 t/m 15 opstellen tussen 14.00 en 14.10 uur;
De nummers 15 t/m 30 opstellen tussen 14.10 en 14.20 uur;
De nummers 30 t/m ?? opstellen tussen 14.20 en 14.30 uur;
Wagens tot nummer 25 stellen zich op via de Aloysiusstraat.

Wij wensen iedereen een gezellige en geslaagde optocht toe.

DOOR IN TE SCHRIJVEN GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET HET OPTOCHTREGLEMENT!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.