Uplatnenie autorského práva pri využívaní IKT v školách, 19.3.2013 v Žiline

od 10.00 hod. Hotel Slovan, ul. Andreja Kmeťa 2, ŽILINA
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question