Vnímanie segmentácie hypermarketov a sietí v SR
Z významných investigatívnych zdrojov. Zo začiatku roka 2018.
Na konci, po odoslaní dotazníka získate správne odpovede
Kto má o nás záujem?
1. Záujem o segment starších zákazníkov má najviac? *
10 points
2. Záujem o segment mladých zákazníkov má najviac? *
10 points
3. Záujem o segment zákazníkov citlivých na cenu má *
10 points
4. Záujem o segment solventnejších zákazníkov má najviac *
10 points
5. Záujem o segment vzdelaných zákazníkov má najviac *
10 points
6. Záujem o segment vidieka má najviac *
10 points
7. Najdrahší "nákupný kôš = množina všetkých dôležitých tovarov pre život" rovnaký pre všetky reťazce má *
10 points
8. V poradí 2. najdrahší "nákupný kôš" má *
10 points
9. Najväčší počet potravinárskych čiarových kódov EAN má *
10 points
10. Najmenší počet potravinárskych čiarových kódov má *
10 points
11. Najväčší počet nepotravinárskych kódov EAN má *
10 points
12. Najväčší podiel slovenských výrobkov má *
10 points
13. Najmenší podiel slovenských výrobkov má *
10 points
14. V obciach od 1500 do 3000 ľudí sa najviac darí *
10 points
15. Najväčší podiel trhu predaja potravín v SR má *
10 points
16. Najlepšie prepracovaný vernostný program má *
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy