Instroom - Inschrijvingsformulier IMK schooljaar 2020-2021 - eerste leerjaar
Inschrijvingsformulier IMK schooljaar 2020-2021

Deze inschrijving gebeurt onder opschortende voorwaarde omdat het juiste attest of getuigschrift nog niet kan worden voorgelegd.
*
MM
/
DD
/
YYYY
Voornaam van leerling *
Naam van leerling *
Geboortedatum van de leerling *
MM
/
DD
/
YYYY
Geboorteplaats van de leerling *
Geslacht *
Required
Geboorteland van de leerling *
Nationaliteit van de leerling *
Rijksregisternummer van de leerling *
Straat en huisnummer van de leerling *
Postcode + gemeente van de leerling *
Gsm nummer van de leerling *
Studierichting en jaar *
Required
Woon- en leefvorm *
Required
Voornaam van de vader *
Naam van de vader *
Gsm nummer van de vader *
E-mailadres van de vader *
Beroep van de vader *
Telefoon van het werk van de vader
Straat + huisnummer van de vader (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Postcode + gemeente van de vader (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Voornaam van de moeder *
Naam van de moeder *
Gsm nummer van de moeder *
E-mailadres van de moeder *
Beroep van de moeder *
Telefoon van het werk van de moeder
Straat + huisnummer van de moeder (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Postcode + gemeente van de moeder (Enkel in te vullen indien verschillend van de leerling)
Indien van toepassing volgen enkele vragen over de samenwonende nieuwe partner van de vader of moeder. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Voornaam + naam van de partner van de vader
Telefoon - of gsm nummer van de partner van de vader
Voornaam + naam van de partner van de moeder
Telefoon - of gsm nummer van de partner van de moeder
Indien verschillend van vader of moeder volgen enkele vragen over de voogd van de leerling. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Voornaam van de voogd
Naam van de voogd
Gsm nummer van de voogd
E-mailadres van de voogd
Beroep van de voogd
Telefoon van het werk van de voogd
Indien van toepassing volgen enkele vragen over de instelling waar de leerling verblijft. Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Naam van de instelling
Telefoonnummer van de instelling
Contactpersoon van de instelling
Gsm nummer van de contactpersoon van de instelling
Straat + huisnummer van de instelling
Postcode + gemeente van de instelling
Hierna volgen enkele vragen voor ouders die gescheiden zijn. Het betreft de briefwisseling, rapporten, uitnodiging voor het oudercontact,... Indien niet van toepassing mag u deze vragen overslaan.
Moeten beide ouders briefwisseling, uitnodigingen, rapporten ontvangen?
Zijn er onderlinge/juridische afspraken i.v.m. de betaling van de schoolrekening?
Indien ja, welke?
Hebben zich in de voorbije maanden wijzigingen voorgedaan in de gezinssituatie, die gevolgen hebben voor het schoolse functioneren?
Indien ja, welke?
Welke godsdienst wordt thuis beleden? *
Heeft uw kind een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het Buitengewoon Onderwijs? *
Indien ja, voor welk type? Let op: in deze situatie gebeurt de inschrijving 'onder ontbindende voorwaarde'. (Er wordt overlegd of de verwachtingen van de ouders en de mogelijkheden en de draagkracht van de school voldoende in overeenstemming gebracht kunnen worden.)
Naam en gemeente van de vorige school (basisschool of secundaire school indien de leerling het eerste jaar opnieuw doet). *
Wat is het laatste leerjaar dat de leerling heeft gevolgd? *
Heeft hij/zij het getuigschrift basisonderwijs reeds behaald? *
Required
Indien de vorige school een secundaire school was, welke studierichting heeft hij/zij gevolgd?
Indien de vorige school een secundaire school was, welke attest heeft zij behaald?
Indien de vorige school een secundaire school was en hij/zij een B-attest heeft gekregen, voor welke richtingen wordt hij/zij geclausuleerd?
Is de leerling ooit blijven zitten? *
Required
Zijn er vakken waarmee uw kind meer dan gewone problemen heeft? Zo ja, welke? *
Heeft uw kind naschoolse hulp gekregen? Zo ja, waarvoor? wanneer? waar? *
Geeft de naschoolse inzet problemen? Zo ja, welke? (planning, concentratie, zelfstandigheid,...) *
Gelieve aan te duiden indien van toepassing *
Required
Voor een leerling met (specifieke) onderwijsbehoeften: Welke (specifieke) onderwijsbehoefte(n) werd(en) vastgesteld?
Heeft u aanvullende opmerkingen over de zorgbehoeften?
Duid aan wat van toepassing is. *
Overleg en afspraken m.b.t. het begeleidingsplan worden opgevolgd door de leerlingenbegeleiding en klassenraad.
Required
Duid aan wat van toepassing is. *
Overleg en afspraken m.b.t. het begeleidingsplan worden opgevolgd door de leerlingenbegeleiding en klassenraad.
Required
Indien de leerling een verslag van het CLB heeft dat toegang geeft tot het Buitengewoon Onderwijs, wilt u dat uw kind deelneemt aan:
Kreeg uw kind op de vorige school aangepaste taalbegeleiding? Zo ja, welke? *
Zijn er aandachtspunten i.v.m. problematisch of onaangepast gedrag met leeftijdsgenoten of volwassenen? Zo ja, welke? *
Zijn er voorname medische aandachtspunten, signalen, opvang, reacties? Zo ja, welke? *
Contactpersoon + gsm nummer bij dringende situaties van de leerling. *
Verplaatsing naar school: *
Required
Eet de leerling op school? *
Required
Op welk adres (alleen familie) gaat de leerling lunchen indien hij/zij niet op school blijft eten?
Heeft de leerling reeds een broer of zus op de school? Zo ja, wie? *
Wie is de huisdokter? + telefoonnummer *
Zijn er nog bijkomende opmerkingen die u belangrijk vindt voor de school? *
De ouders en leerling gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy