Въпросник за оценка на достъпността на WEB сайтове при работа със системи за речеви съпровод
Формулярът е изготвен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Трите ви имена? *
Попълнете текстовото поле:
Кой сайт тествате? *
Попълнете текстовото поле с името и уеб адрес на сайта:
Коя версия на Windows ползвате? *
Избери от падащият списък.
При работа с компютъра използвам: *
Избери от падащият списък.
Вида и версията на екранния четец и екранния увеличител: *
Попълнете текстовото поле:
Вида и версията на браузера: *
Попълнете текстовото поле.
1. При отваряне на страницата зарежда ли се автоматично звук с продължителност повече от 3 секунди? *
Отбележете отговора
2. Ако в страницата автоматично се зарежда звук с продължителност повече от 3 секунди, може ли той лесно да бъде спрян или силата му да се намали без това да повлияе на нивото на звука на речевия синтезатор? *
Отбележете отговора
3. Ако сайтът съдържа навигационно меню или рекламна информация, които са разположени на много редове, осигурена ли е възможност за прескачането на този участък? *
Отбележете отговора
4. Ако сайтът съдържа много редове, заглавията на частите реализирани ли са като отделни заглавия (хединги)? *
Отбележете отговора
5. Ако сайтът съдържа йерархично организирана сложна система от заглавия, реализирани ли са те като заглавия от различно ниво? *
Отбележете отговора
6. Има ли създадена карта на сайта в достъпен HTML формат? *
Отбележете отговора
7. Имената на фреймовете и регионите подсказват ли какво се съдържа в тях? *
Отбележете отговора
8. Структурирани и подредени в блокове ли са обектите, изграждащи сайта? *
Отбележете отговора
9. Осигурен ли е пояснителен текст за графичните изображения? *
Отбележете отговора
10. Използвани ли са активни елементи без текстова информация? *
Отбележете отговора
11. При попълване на уебформи разбираемо и ясно ли са озаглавени техните полета и елементи? *
Отбележете отговора
12. Ако е предвидена проверка на коректността на данните, въвеждани в уебформата, диагностичните съобщения появяват ли се на място, в което ще бъдат лесно забелязани от работещи с екранен четец? *
Отбележете отговора
13. Съществуват ли активни елементи, типът на които не се съобщава от системите за речеви съпровод? *
Отбележете отговора
14. Съдържа ли сайтът линкове или бутони, чийто текст не подсказва действието, което ще се изпълни при активирането им? *
Отбележете отговора
15. Съществуват ли средства за увеличаване на шрифта и осигуряване на контрастен изглед? *
Отбележете отговора
16. Добре ли са комбинирани цветовете. Има ли добър контраст в цветовото съотношение? *
Отбележете отговора
17. Предвидена ли е възможност за изключване на предикативните действия? (Дописване на дума или фраза.) *
Отбележете отговора
18. Ако в сайта има анимация или видео, предвидени ли са текст или реч, които ги поясняват? Ако сайтът предоставя информация чрез възпроизвеждане на реч (звукозапис), осигурен ли е текст, изобразяващ същата информация? *
Отбележете отговора
19. Ако в сайта има текст, изобразен като графика, за потвърждаване, че отворилият го е човек, а не робот, осигурен ли е алтернативен достъп до текста? *
Отбележете отговора
20. Величините, визуализирани като графики и диаграми, изобразени ли са в цифров вид - текст или таблици? *
Отбележете отговора
21. Когато преминаването на маркера на мишката през даден участък води до определено действие, осигурено ли е алтернативно активиране на споменатото действие? Има ли достъпна индикация, че действието е активирано? *
Отбележете отговора
22. Ако е предвидено опресняване на съдържанието на сайта през определено време, това води ли до затруднение на четенето с екранен четец? *
Отбележете отговора
23. Ако страницата съдържа текст на различни езици, използва ли се обозначаване на езика на уебстраницата и на отделните фрагменти от нея? *
Отбележете отговора
24. Ако свързаността на изобразените елементи се подсказва с ограждането им в рамка, цвят или графични изображения на стрелки, съществува ли достъпна подсказка за свързаността при работа с екранен четец? *
Отбележете отговора
25. В страницата съдържат ли се активни елементи, с които екранният четец не може да взаимодейства? *
Отбележете отговора
26. Всички действия, предвидени в сайта, могат ли да бъдат извършени с помощта на клавиатура? *
Отбележете отговора
27. Ако сайтът задава времеви лимити за определени действия, могат ли тези лимити да бъдат лесно удължени или изключени? *
Отбележете отговора
28. За извършването на определено действие нужна ли е реакция в точно определен момент? *
Отбележете отговора
29. Сваляните от сайта документи в достъпен формат ли са за работа с екранен четец? *
Отбележете отговора
30. Забележки и препоръки: *
Попълнете текстовото поле:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.