Ffurflen Pleidleisio Gwobrau Miwsig Caerdydd 2019 (Cyhoeddus) - Cardiff Music Awards 2019 Voting Form (Public)
Y bleidlais yn cau 22/03/19 - dim ond unwaith y gallwch bleidleisio!
Cyhoeddir yr enillwyr yn Tramshed Caerdydd, 29 Mawrth 2019 - tocynnau yn http://bit.ly/CMATickets19

Voting closes 22/03/19 - you can only vote once!
Winners are announced at Tramshed Cardiff, 29th March 2019 - tickets at http://bit.ly/CMATickets19

Email address *
Rwy’n cydsynio i gael diweddariadau e-bost gan Gwobrau Miwsig Caerdydd / I consent to receiving email updates from Cardiff Music Awards *
Mae ar Gwobrau Miwsig Caerdydd angen eich cyfeiriad e-bost i ddilysu eich enwebiad a'ch pleidlais. Hebddo, ni allwn gofrestru eich enwebiad na'ch pleidlais, ac felly ni fyddant yn cyfrif. Mae Gwobrau Miwsig Caerdydd yn cydymffurfio â phob deddf diogelu data a’r GDPR. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei ddefnyddio na’i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti dan unrhyw amgylchiadau o gwbl. Fodd bynnag, byddai Gwobrau Miwsig Caerdydd yn hoffi rhoi gwybod i chi am ddyddiadau allweddol, er enghraifft dyddiadau cau ar gyfer pleidleisio a dyddiadau lansio tocynnau. Os hoffech beidio â chael y negeseuon e-bost hyn, gallwch optio allan neu ddatdanysgrifio o'r neges e-bost cyntaf a gewch gennym. / Cardiff Music Awards requires your email address to validate your nomination and voting. Without this we cannot register your nomination or vote and therefore it will not be counted. Cardiff Music Awards complies with all data protection and is GDPR compliant. You email address will not be used or passed on to any third party under any circumstances whatsoever. Cardiff Music Awards would however like to keep you up to date with key dates such as voting closing deadlines and ticket launches. Should you wish not to receive these emails please opt out or unsubscribe from the first email you receive from us.
Required
Grŵp Gorau - Best Group
Noddir gan Stiwdios Musicbox / Sponsored by Musicbox Studios
Act Unigol Orau - Best Solo Act
Noddir gan PRS For Music / Sponsored by PRS For Music
DJ(s) Gorau - Best DJ(s)
Noddir gan Prifysgol De Cymru / Sponsored by University of South Wales
Act Fyw Orau - Best Live Act
Noddir gan Kings Road Studios / Sponsored by Kings Road Studios
Act Newydd Orau - Best Breakthrough Act
Noddir gan Buzz Magazine / Sponsored by Buzz Magazine
Sengl/EP Orau - Best EP/Single
Albwm Gorau - Best Album
Noddir gan PMT / Sponsored by PMT
Fideo Miwsig Orau - Best Music Video
Cynhyrchydd Gorau - Best Producer
Gŵyl Orau - Best Festival
Noddir gan MONO Caerdydd / Sponsored by MONO Cardiff
Line-up y Flwyddyn - Lineup Of The Year
Noson Glwb Orau - Best Club Night
Lleoliad Annibynnol Gorau - Best Independent Venue
Noddir gan Barti Ddu Rum / Sponsored by Barti Ddu Rum
Lleoliad Masnachol Gorau - Best Commercial Venue
Noddir gan Enthusiasm Events / Sponsored by Enthusiasm Events
Hyrwyddwr Lleol Gorau - Best Local Promoter
Noddir gan Jack Arts / Sponsored by Jack Arts
Hyrwyddwr Rhanbarthol Gorau - Best Regional Promoter
Hyrwyddwr y Flwyddyn - Promoter Of The Year
Gwasg Miwsig Orau - Best Music Press
Ffotograffydd Miwsig Gorau - Best Music Photographer
Noddir gan Oner Signs / Sponsored by Oner Signs
Sioe Radio Orau - Best Radio Show
Cynhyrchu Gorau Mewn Digwyddiad - Best Event Production
Hyrwyddwr Miwsig Heb Gynrychiolaeth Ddigonol - Champion Of Under-Represented Music
Noddir gan Creative Republic of Cardiff / Sponsored by Creative Republic of Cardiff
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service