Пристапница

Електронска апликација за пристапување за членство во здружението за заштита на животни „Анима Мунди“


Формуларот се пополнува исклучиво со користење на кирилично писмо-македонска подршка (Alt+Shift)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Невалиден формат на email адреса.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Со потпишувањето на оваа Пристапница по свој личен избор и сопствена волја пристапувам кон Здружението за заштита на животните „Анима Мунди“ со што безусловно ги прифаќам обврските кои произлегуваат од Статутот и мисијата на Здружението. Мисија тука -> registar.e-animamundi.mk/contentFiles/misija.pdf

  Пример Уплатница за чланарина

  Чланарината во Анима Мунди изнесува 50ден-месечно.
  This is a required question

  Информации за избор на тим

  Контакт телефонт, email адресата како и facebook профилот ке бидат достапни на координаторите на тимови за да ве контактираат и вклучат во активно функционирање на здружението. *** Оние членови кои сакаат да се пасивни нека не избираат тим.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ЗЗЖ „Анима Мунди“ Ви гарантира дека Вашите лични податоци нема да бидат злоупотребени, истите ке бидат искористени само за да можеме да ве контактираме. Анима Мунди Ви гарантира и целосна дискреција на Вашето членување, доколку тоа го побарате со одбирањето на понудената опција погоре. Сите права се задржани.